fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Hoe kunt u betrokken zijn?

Ouderbetrokkenheid

We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind. Van school uit proberen we u goed op de hoogte te houden van alle activiteiten die op school plaatsvinden. U kunt op vele manieren betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken op school, bijvoorbeeld als hulpouder in de groep van uw kind of als lid van de ouderraad of van de medezeggenschapsraad. Uw hulp en betrokkenheid vinden wij heel waardevol!

 

Informatie- en spreekavonden 

Aan het begin van elk cursusjaar houden we in alle groepen een informatieavond. Op deze avond krijgt u informatie over de werkwijze in de groep en worden de vele activiteiten toegelicht.

 

Een aantal keren per jaar zijn er oudercontactavonden. De eerste avond gaat het gesprek met name over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen, de andere avonden zijn gekoppeld aan het moment dat de kinderen een rapport krijgen, zodat u de groepsleerkracht kunt spreken over de vorderingen van uw kind. Uiteraard bent u ook tussendoor altijd welkom voor een gesprek, zowel met de leerkrachten als de directie.

In de jaarplanner kunt u de data vinden van de informatie- en spreekavonden.

 

Inloop- en meeloopochtenden 

De eerste woensdagochtend van de maand gaan de deuren om 8.30 uur open en kunt u aan het begin van de woensdagochtend met uw kind de klas inlopen om samen het schoolwerk te bekijken.

Op onze school is het ook mogelijk om eens ‘een kijkje in de keuken’ te nemen. Elk schooljaar heeft u in alle groepen de mogelijkheid om een deel van de dag mee te draaien in de groep van uw kind. In de jaarplanner vindt u de data waarop dat mogelijk is. Bij de leerkracht van uw kind kunt u zich inschrijven voor een bepaald dagdeel.