fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Melden afwezigheid

Indien uw kind door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden de school niet kan bezoeken, verzoeken wij u dit (telefonisch) door te geven, het liefst uiterlijk een kwartier voor schooltijd. Als de lijn bezet is, springt automatisch de voicemail aan. U kunt uw boodschap dan inspreken.  

 

Telefonisch aan- en afmeldpunt overblijf

U kunt uw kind, zoals beschreven in het TSO-protocol, aan- of afmelden bij Marit Nieuwburg 0186-683932 tussen 07.45 – 08.15 uur. Bij geen gehoor kunt u het antwoordapparaat inspreken.