fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Overblijven, BSO, PSZ

Overblijven en TSO

Op onze school kunnen kinderen overblijven. De organisatie hiervan is geheel in handen van ouders van de overblijfwerkgroep. Via tso.keuchenius@csgdewaard.nl kunt u hierover de benodigde informatie krijgen. Voor de betaling van de overblijfvergoeding krijgt u per kind maandelijks achteraf een rekening. Dit bedrag kunt u overmaken op rekening NL21RABO03511.68.486 t.n.v. St. Ouderbijdragen De Waard, overblijfcommissie. CBS Keuchenius onder vermelding van de groep en naam van uw kind. De regels voor het overblijven liggen ter inzage bij de directie. U kunt de penningmeester van de TSO bereiken via hetzelfde mailadres.

U kunt uw kind, zoals beschreven in het TSO-protocol, aan- of afmelden bij Marit Nieuwburg 0186-683932 tussen 07.45 – 08.15 uur. Bij geen gehoor kunt u het antwoordapparaat inspreken.

Buitenschoolse opvang (BSO) 

In onze school is een lokaal ingericht voor voor- en naschoolse opvang. Deze wordt verzorgd door Kivido, een professionele organisatie voor buitenschoolse opvang. Informatie is op te vragen bij de directie of bij Kivido, www.kivido.nl, tel. 620 342.

Peuterspeelzaal 

In de Keuchenius zijn drie peutergroepen van stichting Spelenderwijs (voorheen ’t Drempeltje) gehuisvest. Peuters vanaf de leeftijd van 2½ jaar zijn er welkom. De peuters doen zoveel mogelijk mee met de thema’s van de kleutergroepen en de schoolfestiviteiten zoals kerstfeest, paasfeest en zomerfeest. Meer informatie kunt u opvragen bij de directie of bij stichting Spelenderwijs, www.spelenderwijshw.nl, tel. 616 707.