fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
29
november

Leefstijl - praten & luisteren

Op de Keuchenius werken wij met Leefstijl, een methode voor sociaal-emotionele vaardigheden. In deze periode gaat het over communicatie: praten, luisteren en stil zijn. Allemaal actieve vaardigheden die kinderen spelenderwijs leren. Volwassenen kunnen daarin het goede voorbeeld geven. Zo leert uw kind dat vragen stellen en luisteren net zo leuk kan zijn als zelf iets vertellen. Voor sommige kinderen is het moeilijk het juiste evenwicht te vinden tussen de verschillende manieren waarop er thuis, op school en elders in de samenleving wordt gecommuniceerd. Op school besteden we daar aandacht aan door de kinderen te leren wat goed luisteren en duidelijk communiceren is. Na de kerstvakantie starten wij met het thema 'Ken jij dat gevoel?'.