fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
18
december

Advent is toeleven naar kerst

In de afgelopen adventsweken hebben we met de kinderen toegeleefd naar het kerstfeest. We hoorden in de bijbelverhalen over de bijzondere omstandigheden van Elisabeth & Zacharias en die van Jozef & Maria, de geboorte van Johannes en tijdens de kerstviering horen we over de geboorte van Jezus. Hij werd geboren in een stal...wat een geweldige nacht! Iedere week kwam er een adventskaars bij waardoor het steeds een beetje lichter werd en zongen we liedjes die horen bij dit mooie feest.

Liederen die de afgelopen weken door de school klonken, zijn onder andere Als ik een herder was geweest, In een stalletje, Dag ster kleine ster, Knoop het even in je oren, Wij zijn op wegLaat het kerst zijn, Vrolijk kerstfeest iedereen

Vrijdag start om 12.15 uur voor iedereen de kerstvakantie. Twee weken vakantie om tot rust te komen, te genieten van de fijne mensen en dingen om ons heen, nieuwe energie opdoen en uiteraard het kerstfeest en oud & nieuw vieren. Via deze weg willen we u en jullie allen hele fijne kerstdagen en een mooi nieuw jaar toewensen. We hopen elkaar op maandag 6 januari weer in goede gezondheid op school te zien. 

Wat een geweldige nacht!

De herders zagen de kleine baby
die bij zijn moeder lag.
Het was de Redder, daar in die kribbe.
Wat een geweldige nacht!
Wat een geweldige nacht!

Engelen zingen samen: Halleluja!
Kom, ontvang het Koningskind.
Gods liefde daalde neer,
en we zingen:
Jezus is de Heer!
Jezus is de Heer!

De herders konden het niet verzwijgen,
vertelden iedereen
over het wonder van zijn geboorte.
Wat een geweldige nacht!
Wat een geweldige nacht!

Engelen zingen samen: Halleluja!
Kom, ontvang het Koningskind.
Gods liefde daalde neer,
en we zingen:
Jezus is de Heer!
Jezus is de Heer!

O wat een nacht, o wat een nacht.
De geweldigste nacht!

Engelen zingen samen: Halleluja!
Kom, ontvang het Koningskind.
Gods liefde daalde neer,
en we zingen:
Jezus is de Heer!
Jezus is de Heer!

Alles is vredig, alles is rustig.
Een ster schijnt in de lucht.
Het Kind van Bethlehem
is onze Koning.
Wat een geweldige nacht!
Wat een geweldige nacht!

Oorspronkelijke titel: Oh, what a glorious night
Tekst en muziek: Casey Brown, Jonathan Lindley Smith, Beth McDonald, David Frey
Nederlandse tekst: Harold ten Cate & Freek van der Brugge

Hieronder ziet u de mooie boom die juf Marijke op de krijtdeur van het leerplein heeft getekend. Wat een talent!