fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
8
oktober

Vakantierooster 2019-2020 staat online

Op onze pagina 'Vakantierooster & verlof' staat het vakantierooster voor 2019-2020 ingevuld, voor zover dit bekend is. De meivakantie is nog onzeker in verband met de afstemming met het Voortgezet Onderwijs en de omliggende gemeenten. Zodra hier een besluit over genomen is door CSG De Waard en de GMR, informeren we u.

De data van de studiedagen zijn pas in mei / juni 2019 bekend.