fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
20
februari

Staking 15 maart - de Keuchenius gaat dicht

Door een aantal vakbonden is het hele onderwijs - van basisschool tot universiteit - opgeroepen om op vrijdag 15 maart te gaan staken. Op onze school is de stakingsbereidheid groot, ook omdat er nog geen uitzicht is op een goede nieuwe CAO: bijna ieder teamlid legt het werk neer. Dit betekent dat wij niets anders kunnen doen dan onze school op deze dag te sluiten. Alle personeelsleden staken mee.

Zoals wij u rondom de vorige stakingsacties al schreven: Het tekort aan leerkrachten gaat snel oplopen. Dat zal, óók binnen de Hoeksche Waard, betekenen dat binnen afzienbare tijd het niet meer mogelijk is om alle leerlingen het onderwijs te bieden waar zij recht op hebben. Dat laatste hebben we de afgelopen maand gemerkt: alle groepen 5 - 8 hebben minimaal één dag geen lesgehad en zijn één of enkele dagen gecombineerd geweest. Uiteraard levert dat weer de nodige werkdruk op.

De organiserende partijen stellen het volgende:

In het hele onderwijs zien we dat er in Nederland, “Kennisland” niet voldoende geïnvesteerd wordt in het onderwijs. In het basisonderwijs loopt het tekort aan voldoende gekwalificeerde leerkrachten snel op. Daar zit vooralsnog weinig verbetering in.

In de media was al aandacht voor schoolbesturen die zich genoodzaakt voelen omwille van kwaliteitsredenen te kiezen voor een vierdaagse schoolweek. Een structureel tekort aan leerkrachten en geen enkele reserve bij ziektevervanging komt in heel Nederland voor. Dat kan zo niet langer!

Ook onder onderwijsondersteuners en directeuren ontstaan tekorten. Het team op school moet in staat gesteld worden om een goed onderwijsklimaat te creëren: dat vergt investeringen. Het kabinet zal prioriteit aan het onderwijs moeten geven, salarisachterstanden moeten worden ingelopen en investeringen dienen op korte termijn plaats te vinden.

Voor u betekent dit dat er op 15 maart geen les wordt gegeven en dat de kinderen niet naar school gaan. Dat is lastig. Nog lastiger wordt het echter als er steeds vaker op onverwachte momenten leerlingen naar huis moeten worden gestuurd, omdat er geen bevoegde leerkrachten zijn.

Nu al worden er (te)veel klassen naar huis gestuurd of verdeeld over andere klassen. Voor enig inzicht in de omvang van de problematiek materie kunt u kijken op www.lerarentekortisnu.nl (nb. dit is geen volledig overzicht).

Daarom vragen wij uw begrip voor deze stakingsdag om uiteindelijk te komen tot beter onderwijs voor uw en onze kind(eren). Als u zelf niet kunt zorgen voor de opvang van uw kind(eren), kunt u, voor eigen rekening, contact opnemen met Kivido (0186-620342).