fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
4
mei

Inschrijven Avond4daagse

Beste ouders/verzorgers,

Net zoals voorgaande jaren kunt u uw kind(eren) opgeven voor de avondvierdaagse. Dit jaar is dit gezellige wandelevenement van dinsdag21 mei  tot en met vrijdag 24 mei. Voor onze school heeft de ouderraad de organisatie in handen.

Afstanden

Er zijn drie afstanden die gelopen kunnen worden:

-         De kinderen van groep 1 tot en met 4 lopen 5 kilometer.

-         De kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen kiezen of ze 5 km of 10 km lopen. De 10 km gaat alleen door bij voldoende animo.

-         Voor de kinderen van groep 1/2 is er de mogelijkheid om alleen de vrijdagavond mee te lopen voor een diploma.

Om een medaille te verdienen moet je minimaal 3 avonden hebben mee gelopen.

Startlocatie

De beide groepen starten en eindigen elke avond bij op de  parkeerplaats gemeentehuis Oud Beijerland, W van Vlietstraat. Het is handig om 18.50 uur aanwezig te zijn zodat we kunnen afvinken of iedereen er is en we op tijd kunnen vertrekken.

Tijdens de wandeling

Het is natuurlijk gezellig om met elkaar te lopen. Daarom blijven zowel de 5 als de 10 kilometergroep bij elkaar lopen. Op de laatste avond krijgen de kinderen hun welverdiende medaille of diploma.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor het deelnemen van de kinderen aan de avondvierdaagse ligt bij de eigen ouder/verzorger. U begeleidt zelf uw kind tijdens het wandelen of vraagt aan iemand anders of uw kind met diegene mee kan lopen. U kunt uw kind dus niet mee laten lopen zonder begeleiding. De school en/of ouderraad zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor de gang van zaken tijdens de wandeling!

Inschrijven

Uw kind inschrijven kan op donderdag 9 mei, vrijdag 10 mei  en woensdag 15 mei tussen 8.30 en 9.00 uur bij de OR tafel. Die tafel staat in de hal bij de ingang van groep 3 en 4.

Kosten inschrijving

-      € 5,50 voor 5 en 10 km route

 -     € 2,00 voor een diploma.

Het bedrag betaalt u direct bij de inschrijving.

Vergeten in te schrijven op bovenstaande momenten? Dan kunt u uw kind zelf aanmelden bij de organisatie van de avondvierdaagse.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Stuurt u gerust een mailtje naar Ronald Bezemer. bezemerronald@gmail.com