fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
19
juli

Wat doet het team nu eigenlijk op een studiedag en na schooltijd?

Elke dinsdag- en donderdagmiddag heeft het team met elkaar een bordsessie. Bordsessies zoals die ook in de klassen worden gehouden, maar dan met het team. We delen hoe we erbij staan, wat onze successen in de klas zijn geweest in de afgelopen week en we werken aan doelen zodat we ons onderwijs blijven ontwikkelen. Ook ontwerpen we lessen en kijken we bij elkaar in de klas om zo de kennis en kunde die er binnen de school is te delen en verder te ontwikkelen. Dit alles doen we om met en van elkaar te leren.

Wij willen graag een lerende school zijn en dit soort instrumenten, komend uit de LeerKRACHT-methodieken, helpen ons een school te zijn waarbinnen iedereen van en met elkaar leert. De stem van de leerlingen en de ouders vindt hierin een weg via de leerlingarena en de ouderarena. In het afgelopen jaar is er eenmaal een ouderarena georganiseerd door de school, die door zowel ouders als school positief is ervaren.

Juf Wilma is in het kader van haar opleiding samen met het team een waarderend onderzoek gaan doen doen naar de wijze waarop wij als school met behulp van LeerKRACHT een lerende school kunnen zijn en hoe we ons verder kunnen ontwikkelen. In het kader hiervan hebben we ons bekwaamd in het voeren van een dialoog. We hebben onze ervaringen met LeerKRACHT op een rij gezet en bedacht hoe we onze lerende cultuur verder willen versterken. Een dialoog is een gespreksvorm waarin je met elkaar in gesprek gaat en elkaar bevraagt op achterliggende waarden en ervaringen die aan een mening van iemand ten grondslag liggen. Het maakt dat je leert hoe de ander denkt. Daardoor ga je zelf ook soms weer anders tegen dingen aankijken.

De tweede en derde sessie hebben plaatsgevonden op een studiedag. Met elkaar is er gedroomd over hoe voor ons de 'lerende school'  eruit ziet. Mindmaps en woordvelden zijn gemaakt en gedeeld met elkaar. Als team ontdekten we dat we allemaal van dezelfde soort school dromen: Een school waarin samen centraal staat en iedere leerling de mogelijkheid krijgt om te leren op zijn eigen niveau en op een manier die bij de leerling past. We willen meer uitdaging en meer beweging in ons onderwijs. Onderwijs waarbij de leerlingen meer eigenaar worden van hun eigen leerproces en waarbij leerkrachten een meer coachende rol krijgen. Dit hebben we uitgewerkt in concrete kleine stappen.

Tijdens de laatste workshop bekeken we verschillende onderwijsmodellen. We ontdekten dat we van een adaptief onderwijsmodel naar een meer innovatief onderwijsmodel willen gaan. En dit vraagt andere en voor de school nieuwe organisatorische stappen. We zijn hier nog niet over uitgepraat en uitgedacht. In de nabije toekomst zult u hier zeker nog meer over gaan horen.