fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
19
juli

Nieuw lid MR stelt zich voor

Een nieuw lid van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad stelt zich voor:

Mijn naam is Martijn Keijzer. Ik ben getrouwd met Elke en vader van Joep (groep 4), Ditje (groep 1)
en Faas (groep 1). Samen vormen we een gelukkig gezin en wonen we met veel plezier in Oud-
Beijerland.

Ik ervaar iedere dag dat het voor kinderen erg belangrijk is dat ze met veel plezier en enthousiasme
naar school gaan. Kwalitatief passend onderwijs geven en mogelijkheden te bieden om zich goed te
kunnen ontwikkelen is de basis voor een goede toekomst voor de kinderen.

Ik wil me hier graag voor inzetten en dit is dan ook de reden dat ik me heb opgegeven voor de MR.
In mijn functie als QHES-manager (Kwaliteit, Gezondheid, Milieu en Veiligheid) bij Jiffy (Zwijndrecht)
ben ik dagelijks bezig met het continu verbeteren van de organisatie. Als ouder wil ik graag deze
kennis gebruiken om zo een actieve bijdrage te kunnen leveren binnen de MR van de Keuchenius.

We wensen Martijn, samen met de andere MR-leden, een goede inbreng in de MR toe!