fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

De intern begeleider

 

 

De intern begeleider

Riekie van Betuw en Wilma de Priëlle, onze intern begeleiders (ib‘er), volgen de ontwikkeling van alle leerlingen. Zij coördineren de basis- en extra ondersteuning voor alle leerlingen  die deze zorg nodig hebben vanwege leer- en/of gedragsproblemen. Een intern begeleider ondersteunt collega’s met adviezen, neemt individuele toetsen bij de kinderen af en voert (zorg)gesprekken met ouders, leerlingen en leerkrachten.

Als de extra hulp in de eigen groep er niet voor kan zorgen dat de leerling op het niveau van de groep mee kan blijven draaien, bespreken de leerkracht en de ib‘er de ontwikkeling van deze leerling.

 

Het leerlingdossier

Binnen onze school werken we met een leerlingvolgsysteem, zodat we de ontwikkeling van elke leerling  goed kunnen volgen. Van elk kind houden we een dossier bij met gegevens over de ontwikkeling van het kind op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Het dossier bevat onder meer observaties, toetsgegevens, resultaten van het werken in de groep, handelingsplannen en verslagen van gesprekken met het kind, ouders of externe deskundigen. Het dossier kan op afspraak door de ouders op school worden ingezien. De gegevens worden in het kader van de wet op de privacy vertrouwelijk behandeld.