fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Externe (zorg)partners

Schoolmaatschappelijk werk

Sara Ramzani is de schoolmaatschappelijk werker van onze basisschool, zij werkt op dinsdagochtend. Ze is bereikbaar via s.ramzani@kwadraad.nl of 06 4071 6473. Het schoolmaatschappelijk werk is er voor u en al uw vragen met betrekking tot het opgroeien en opvoeden van uw kind(eren). Aarzel niet om eens binnen te stappen, omdat het prettig of nuttig kan zijn om met iemand van gedachten te wisselen, ook voor de kleine vragen!

Logopedie

Elk jaar screent een logopedist onze 5-jarige leerlingen op het gebied van taal- en spraakproblemen. Opvallende uitkomsten worden met de ouders besproken. Mocht uw kind een vervolgonderzoek of de behandeling van een logopediste nodig hebben, kunt u bij de huisarts een verwijzing vragen. Wij werken samen met Logopediepraktijk Wijnmaalen, die in het gebouw van De Hoeksteen aan de Aalscholver is gevestigd. Gegevens kunt u opvragen bij de intern begeleider.

De schoolarts

In groep 2 en 7 zijn er twee onderzoeken door de GGD. U ontvangt voorafgaande aan het onderzoek informatie over de inhoud van het onderzoek van de GGD.