fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Extra activiteiten

In de loop van het cursusjaar gaan  alle groepen  op schoolreis. De bestemming wordt bepaald in overleg met de ouderraad. Via de nieuwsbrief hoort u hier te zijner tijd meer over.

De leerlingen van groep 8 gaan aan het begin van het schooljaar drie dagen op schoolkamp.

Andere bijzondere activiteiten door het jaar heen:

 • Workshops groep 4-8 dans, drama, techniek, muziek, enz.
 • Project Kinderboekenweek
 • Activiteiten rond sinterklaas
 • Kerstfeest
 • Schoolbreed voorjaars-project
 • Paasfeest
 • Kunstactiviteiten via Kunstmenu
 • Gastlessen techniek en natuur
 • Excursies, zoals HWL en boerderijbezoeken
 • Sportdagen
 • Zomerfeest
 • Verjaardagen vieren
 • Musical groep 8

Alle genoemde activiteiten zijn officieel opgenomen in de jaarplanninghet activiteitenplan. Deelname is verplicht.

Sinds enkele jaren draait er een naschools cursusprogramma op de Keuchenius, in samenwerking met CBS De Hoeksteen en de BSO van Kivido. De afgelopen jaren zijn er workshops geweest op het gebied van tekenen en schilderen, theater en diplomazwemmen. Veel kinderen hebben enthousiast deelgenomen aan deze activiteiten. Dit soort activiteiten vullen ons onderwijs aan en maken dat kinderen weer andere talenten goed kunnen ontplooien. Ook komend schooljaar zal er weer een naschoolse cursusprogramma draaien.

Verder nemen kinderen van onze school deel aan onder anderen het schoolvoetbaltoernooi, het korfbaltoernooi, en de avondvierdaagse.

Deelname aan buitenschoolse activiteiten geschiedt onder verantwoordelijkheid van de ouders van de deelnemende kinderen en/of de sportvereniging.