fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Hulp- en klassenouders

Bij heel veel activiteiten in school is de hulp van ouders onmisbaar. Aan het begin van elk cursusjaar wordt een oproep gedaan en kunt u zich opgeven als klassenouder en voor onder meer hulp bij computeren, leescircuit in groep 3, crea-activiteiten en kleine klusjes.