fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Allergieën en medicijnen

Wij verwachten dat u aan het begin van elk schooljaar aan de groepsleerkracht doorgeeft als er wijzigingen en/of bijzonderheden op medisch gebied zijn, die voor school belangrijk zijn om te weten.