fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Allergieën en medicijnen

In ons Leerlingvolgsysteem staan de bijzonderheden op medisch gebied vermeld, die voor school belangrijk zijn om te weten. Ouders kunnen via het ouderportaal deze gegevens inzien en wijzigen. Uiteraard worden deze gegevens conform de AVG behandeld.