fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Onze pedagogische visie

Onderwijs en opvoeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door ons onderwijs en door onze omgang met de leerlingen willen wij hen op hun taak en plaats in de samenleving voorbereiden.

Omdat de Keuchenius een christelijke basisschool is, doen wij dit vanuit ons geloof in God en de Bijbel. Deze identiteit is een belangrijk deel van het fundament waarop ons onderwijs staat. We proberen hier in woord en daad inhoud aan te geven.

Onze identiteit inspireert ons tot het (voor)leven van onze pedagogische visie en het verdiepen van de inhoud van ons onderwijs:

 • we zien ieder kind zoals het mag zijn en mag worden: een uniek schepsel! Wij hebben het voorrecht het mee te mogen vormen;
 • we leven goede omgangsvormen voor;
 • we stimuleren de ontwikkeling van normen en waarden;
 • we creëren een veilig schoolklimaat;
 • we stimuleren de ontwikkeling van sociale competenties;
 • we stimuleren de ontwikkeling van de sterke en minder sterke kanten van onze leerlingen;
 • we bieden de kinderen passende zorg en begeleiding;
 • we geven de kinderen goed en uitdagend onderwijs;
 • we geven godsdienstonderwijs, vertellen verhalen en zingen met elkaar;
 • we vieren de christelijke feestdagen;
 • we leren onze leerlingen het dragen van verantwoordelijkheid voor de samenleving;
 • we helpen onze leerlingen zich te ontwikkelen tot zelfstandige burgers die betrokken zijn bij elkaar en de maatschappij, ver weg en dichtbij.

We verwachten van alle ouders dat zij achter deze uitgangspunten van onze school staan en dat zij er voor zorgen dat hun kinderen deelnemen aan alle schoolactiviteiten die uit onze identiteit voortvloeien. Deze pedagogische uitgangspunten zijn vertaald in onze visie op onderwijs, zoals u die op de andere pagina's van 'Onze school' kunt lezen.