fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Rijk Aanbod

Natuurlijk is de cognitieve ontwikkeling van uw kind heel belangrijk, maar dat is niet alles! Goede sociaal-emotionele, creatieve, culturele en lichamelijke ontwikkeling zorgt voor evenwicht in de persoonlijke ontwikkeling van onze kinderen. Als school besteden we nadrukkelijk aandacht aan de verschillende vormen van intelligentie van onze kinderen door:

  • taal, rekenen en de overige vakken niet alleen cognitief aan te bieden en te verwerken, maar ook door gesprekken, drama, muziek, poëzie, tekenen en handvaardigheid;
  • toepassing van de TechniekTorens. Dit is een zeer praktische techniekleerlijn in de school. De kinderen leren door  samenwerken, bouwen, ontdekken, experimenteren en zien wat ze doen;
  • het organiseren van creatieve workshops voor alle leerlingen uit de midden  en bovenbouw. In blokken van een aantal weken achter elkaar mixen we de groepen 4 tot 8 om workshops te volgen. Gedurende een aantal weken wordt er geknutseld, getekend, muziek gemaakt, techniek gevolgd, gedanst en toneelgespeeld. De lessen worden door een leerkracht of een andere deskundige gegeven. Een paar keer per jaar vindt er via een open podium een gezamenlijke afsluiting plaats, waarbij de leerlingen aan elkaar presenteren wat ze gedaan of gemaakt hebben.
  • de goede sfeer in de school als basis voor prettig leren. Door samenwerkopdrachten, aandacht voor elkaar tijdens kringgesprekken en de aandacht voor normen en waarden ontwikkelen de kinderen hun sociale talenten. Daarnaast passen we de methode ’Leefstijl’ toe, een methode met veel praktische oefeningen en spellen waarmee kinderen hun omgangsvormen versterken;
  • de leerlingen een aantal keer per jaar onder schooltijd deel te laten nemen aan culturele activiteiten zoals museumbezoek, optredens van muzikanten en orkesten en theatervoorstellingen;
  • Alle leerlingen krijgen vanaf groep 1 Engels. Leerlingen die uitblinken op taalgebied bieden we vanaf groep 5 een tweede wereldtaal aan.
  • de goede sfeer in de school als basis voor prettig leren. Door samenwerkopdrachten, aandacht voor elkaar tijdens kringgesprekken en de aandacht voor normen en waarden ontwikkelen de kinderen hun sociale talenten. Daarnaast passen we de methode ’Leefstijl’ toe, een methode met veel praktische oefeningen en spellen waarmee kinderen hun omgangsvormen versterken;de leerlingen een aantal keer per jaar onder schooltijd deel te laten nemen aan culturele activiteiten zoals museumbezoek, optredens van muzikanten en orkesten en theatervoorstellingen.
  • Alle leerlingen krijgen vanaf groep 1 Engels. Leerlingen vanaf groep 5 die uitblinken op taalgebied bieden we een tweede wereldtaal aan.