fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Sociaal-emotionele ontwikkeling

We vinden het belangrijk dat kinderen lekker in hun vel zitten en zich thuis voelen in de groep. Dat zijn de belangrijkste voorwaarden om te kunnen leren. We besteden aan het begin van de dag en tijdens de lessen veel aandacht aan omgangsvormen. Door het toepassen van de methode ‘Leefstijl’ verzekeren we ons van goede ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.