fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ondersteuning van leerlingen & Passend Onderwijs

Onze leerkrachten streven ernaar dat alle leerlingen op elk vakgebied goed mee kunnen komen. Door de goede opzet van ons onderwijs kunnen we (groepjes) leerlingen bij hun onderwijsbehoeften passende ondersteuning binnen en buiten de klas bieden. Maar wat gebeurt er als een kind de ontwikkeling van de groep bij een bepaald vak niet kan bijbenen? In dat geval zal de groepsleerkracht het kind eerst extra ondersteuning geven in de eigen groep. Indien dit onvoldoende resultaat geeft, komt een volgend niveau van de leerlingenondersteuning in beeld.

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard 28.04. Het motto van het SWV 28.04 is: ‘Geen kind het eiland af’. Dit wil zeggen dat wij er naar streven elk kind dicht bij huis passend onderwijs te bieden. Helaas kan dit niet altijd.

De basisondersteuning en de extra ondersteuning van onze school is, zoals beschreven in ons SchoolOndersteuningsProfiel en in de inleidende, algemene informatiebrief, voor bijna alle kinderen toereikend, maar niet altijd.

U kunt lezen wat dit voor u als ouder en voor uw kind betekent en met wie u te maken kunt krijgen op de sub-pagina's die bij deze pagina horen.