fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Kangoeroeklas

Werken met verrijkingsmappen

We zijn een school met talenten. Kinderen met een hoge intelligentie willen we graag uitdagen om hun talent op bepaalde gebieden goed te gebruiken. Meerbegaafde kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Zij hebben meer uitdaging nodig en krijgen op één of meerdere vakgebieden verrijkingsmateriaal aangeboden, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen en boven het groepsgemiddelde blijven presteren. Volgens een schaduwrooster werken zij, individueel of met andere leerlingen, in hun verrijkingsmappen volgens My POD of de TASC-aanpak, aan eigen leerdoelen.

Naast uitdaging op cognitief gebied in de verrijkingsmappen kunnen zij behoefte hebben aan contacten met ontwikkelingsgelijken. Daarom kunnen de verrijkingsopdrachten, afhankelijk van het ontwikkeldoel van de leerling, individueel of met andere leerlingen worden uitgevoerd. Deze opzet maakt aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, het leren leren, leren plannen en het leren samenwerken mogelijk.

Als een meer- of hoogbegaafde leerling onvoldoende tot zijn recht komt binnen de hierboven beschreven aanpak, dan is deelname aan de Kangoeroeklas mogelijk.

De  Kangoeroeklas: Met sprongen vooruit!

Jaarlijks worden er vanuit de C.S.G. De Waard regionale plusklassen ingezet, genaamd ‘De Kangoeroeklas’. Eén van deze groepen (3 in totaal) is wekelijks een ochtend te gast in de Keucheniusschool. De groepen zijn bedoeld voor het verzorgen van onderwijs aan (vermeend hoog-) begaafde leerlingen. Elke donderdagochtend komen kinderen uit Heinenoord, Piershil, Mijnsheerenland en van verschillende scholen in Oud-Beijerland bij elkaar. De redenen om zo'n ochtend te volgen kunnen nogal divers zijn, maar over het algemeen denken deze kinderen anders, ze leren anders, ze redeneren anders of hebben op een andere manier last van hun talent. Naast uitdaging op cognitief gebied, aangeboden op de basisschool, hebben hoogbegaafde leerlingen behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In de Kangoeroeklas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen. Zo is er veel aandacht voor de sociale emotionele kant van de kinderen, voor het leerproces in het algemeen, voor de executieve functies en er is ruimte voor autonomie en zelfverantwoordelijkheid. Doelen die lastiger of moeilijk zijn te verwezenlijken in de reguliere groep; de rest van de schoolweek bieden de eigen scholen vanzelfsprekend een uitdagend en passend programma.

Enkele dingen waar we aan werken zijn; samen werken, zelfreflectie, kritiek geven en ontvangen, zelf opzoeken en aangaan van uitdagingen, verwoorden en uiten van dingen, discussiëren en filosoferen, doorzetten, plannen maken en uitvoeren, presenteren, je zelf ontdekken en jezelf leren zijn of blijven.

Aanmelden loopt via de intern begeleider en hoogbegaafdheidscoördinator en wordt altijd beoordeeld door een toelatingscommissie die toets of het kind daadwerkelijk geholpen is bij een plaatsing.