fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Kangoeroeklas

Ook dit schooljaar wordt binnen CSG De Waard een regionale plusklas ingezet, genaamd ‘De Kangoeroeklas'.
In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan (vermeend hoog)begaafde leerlingen. De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar. De rest van de schoolweek bieden de eigen scholen vanzelfsprekend een uitdagend en passend programma.
Eén van de drie Kangoeroeklassen is wekelijks een ochtend te gast op de Keuchenius. Elke donderdagochtend komen kinderen uit Heinenoord, Piershil, Mijnsheerenland en van verschillende scholen in Oud-Beijerland bij elkaar.

Er zijn uiteenlopende redenen waarom leerlingen in de Kangoeroeklas zitten. Deelnemende (hoog)begaafde kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied, aangeboden op de eigen basisschool, hebben de deelnemers aan de Kangoeroeklas behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. Zij hebben op een bepaalde manier ‘last’ van hun talent. In de Kangoeroeklas wordt aandacht aan deze onderwijsbehoefte besteed.
Zo is er veel aandacht voor de sociale emotionele kant van de kinderen, voor het leerproces in het algemeen, voor de executieve functies en voor het ontwikkelen van autonomie en zelfverantwoordelijkheid. Enkele dingen waar leerlingen binnen de Kangoeroeklassen aan werken zijn: samenwerken, zelfreflectie, kritiek geven en ontvangen, zelf opzoeken en aangaan van uitdagingen, verwoorden en uiten van dingen, discussiëren en filosoferen, doorzetten, plannen maken en uitvoeren, presenteren, je zelf ontdekken en jezelf leren zijn of blijven.

Kinderen kunnen deelnemen als zij gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben én hinder ondervinden van hun eigen begaafdheid.

Aanmelden voor de Kangoeroeklas verloopt via de intern begeleider en hoogbegaafdheidscoördinator van de school van uw zoon of dochter. De aanmelding wordt altijd beoordeeld door een toelatingscommissie die toetst of het kind daadwerkelijk in aanmerking komt voor plaatsing.

Ieder jaar verschijnt in september een Kangoeroegids met daarin gedetailleerde informatie over de gang van zaken.