fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schooltijden en gymrooster

Schooltijden

De volgende schooltijden gelden voor onze school:
maandag, dinsdag en donderdag: 08.45 – 12.15 uur & 13.30 – 15.30 uur
woensdag: 08.45 - 12.30 uur
vrijdag groep 1 t/m 4: 08.45 – 12.15 uur
vrijdag groep 5 t/m 8: 08.45 – 12.15 uur & 13.30 – 15.30 uur

10 minuten voor aanvang gaat de bel en gaat de deur open. De kinderen gaan naar binnen waar ze door de leerkracht worden ontvangen. Kleuters mogen door hun ouders worden binnengebracht. Dit geldt tot aan de herfstvakantie ook voor de leerlingen van groep 3.

Tussen de middag zijn de pleinen in gebruik door de TSO. Kinderen die niet overblijven worden pas om 13.15 uur op het plein toegelaten. De ochtend wordt onderbroken door een pauze van een kwartier.

Gymrooster en -afspraken

De gymlessen vinden vanaf groep 3 plaats in gymzaal ’t Paradijs, vlak naast het gemeentehuis. Groep 3 gymt hier één keer in de week; in plaats van een tweede les is hun ochtendpauze iedere dag een half uur. De groepen 4 - 8 gymmen twee keer in de week.

De gymtijden zijn als volgt:
Maandag
13.30 - 14.30u groep 4 & 5
14.30 - 15.30u groep 6, 7 en 8
Donderdag
8.45 - 9.25u groep 3
9.25 - 10.05u groep 4
10.05 - 10.45u groep 5
10.45 - 11.25u groep 6
11.25 - 12.05u groep 7 en 8

De gymlessen worden op donderdag aan de groepen 3 - 7 gegeven door een vakleerkracht van Regiekracht.

Groep 5 wordt op maandag om 13.25 uur bij de gymzaal verwacht. De leerlingen die op school eten en/of niet zelfstandig naar de gymzaal kunnen, worden om 13.10 uur op school verwacht. Zij lopen dan samen met de leerkracht naar de gymzaal.

Groep 4 wordt donderdag om 8.35 uur bij de gymzaal verwacht.

Andere afspraken over de gymlessen
Voor gymnastiek heeft uw kind aparte kleding nodig: een sportbroek, T-shirt of een gympak. Gymschoenen zijn verplicht ter voorkoming van voetwratten en blessures (geen zwarte zolen).

Voor de kleuters moeten de gymschoenen (instappers of schoenen met klittenband) voorzien zijn van een naam. Deze blijven het gehele schooljaar op school. De kleuters gymmen in het speellokaal in de kleding of in hun ondergoed.

De leerkrachten van groep 7/8 zullen u aan het begin van het schooljaar om een schriftelijke toestemming vragen, waarin u verklaart dat uw kind op maandag alleen naar huis mag gaan na de laatste gymles.