fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Nieuws & brieven

Nieuws, agenda en nieuwsbrieven

Op een basisschool bruist het van de activiteiten die soms voor één of een paar groepen gelden en soms voor de hele school. Op de site, onder ‘nieuws’, plaatsen we tijdig alle benodigde informatie over aanstaande activiteiten of een kort (foto)verslag. Onder ‘Agenda’ kunt u de activiteiten voor de komende maanden vinden. Via de CSG De Waard-app ontvangt u deze informatie direct op uw telefoon of tablet.

Eén keer per maand ontvangt u bovendien een korte nieuwsbrief in uw mailbox, als samenvatting van hetgeen op de site is vermeld. Hieronder vindt u ze als pdf-bestand. U bent vrij ze te openen of te downloaden. Denkt u eraan strookjes eventueel uit te printen en in te leveren?

Jaarplanner
Voorafgaand aan een jaar ontvangt u een Jaarplanner, met alle data uit het schooljaar die voor u van belang zijn. Noteert u deze data in uw agenda?

Wilt u een wijziging van uw telefoonnummer, extra nummers of e-mailadres doorgeven aan onze administratie? Dat kan via admin.keuchenius@csgdewaard.nl.

Het is ook mogelijk ons te volgen op onze facebookpagina.

 

Brieven mbt Corona en onderwijs op afstand

Beslisboom; wanneer mag een leerling wel/niet naar school?

Protocol basisonderwijs (10/01/2022) en servicedocument (03/12/2021)

5 februari 2021 Heropening basisscholenschoolspecifieke informatie, poster Rijksoverheid, Scenario's hybride onderwijs

Brief ouders scholensluiting m.i.v. 20/12/2021

 

Nieuwsbrieven 2021 - 2022

Informatieblad 2021 - 2022 & jaarplanner 2021 - 2022

Nieuwsbrief januari 2022

Nieuwsbrief december 2021

Nieuwsbrief november 2021

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2021 - 2022

Nieuwsbrief oktober 2021 & Typecursus informatiebrief

Nieuwsbrief september 2021

 

Nieuwsbrieven 2020 - 2021

Informatieblad 2020-2021

Extra nieuwsbrief juli 2021 

Nieuwsbrief juli 2021 & Advertentie vacature groep 6

Nieuwsbrief juni 2021

Nieuwsbrief mei 2021

Nieuwsbrief april 2021

Nieuwsbrief maart 2021

Nieuwsbrief februari 2021

Nieuwsbrief januari 2021

Nieuwsbrief december 2020

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2020-2021

Nieuwsbrief november 2020 + Typecursus informatiebrief

Nieuwsbrief oktober 2020

Nieuwsbrief september 2020

 

Overige post via school
Vaak wordt de school benaderd om als doorgeefluik te fungeren voor allerlei informatie, reclame- en/of actiemateriaal. Als het materiaal betreft dat ligt op het terrein van cultuur, sport, onderwijs en religie en het niet in strijd is met de identiteit van de school, wordt het uitgedeeld. De school is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit materiaal.

15
januari

Huiswerk in de voorraadkast

De leerlingen van groep 3 hebben huiswerk.Huiswerk? Ja!Zoek in de voorraadkast e...

10
januari

Even voorstellen....juf Femke

Hallo allemaal,    Mijn naam is Femke van Dommele en ik woon met mijn...

1
december

Bakken in groep 6

Dinsdag 30 november is groep 6 aan het bakken geslagen.Daarbij hadden ze de keus...

11
november

Terugblik op School op Seef 1

Op 27 oktober hebben we de eerste School op Seef ochtend gehad van het schooljaa...

4
november

Gezocht: oudergeleding Ondersteuningsplanraad (OPR) van het Samenwerkingsverband

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van CSG De Waard,   Samen...

4
november

Groep 8 naar het techniekfestival

Vanmiddag was groep 8 uitgenodigd om deel te nemen aan het techniekfestival. Een...

4
november

Gezocht: Fruitvaders & Groentemoeders

Onze school doet mee met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2021-2022. Het...

11
oktober

Herfstvakantie tips van Hoeksche Waards Actief

De herfstvakantie komt er aan. Hoeksche Waard Actief organiseert, in samenwerkin...