fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Nieuws & brieven

Nieuws, agenda en nieuwsbrieven

Op een basisschool bruist het van de activiteiten die soms voor één of een paar groepen gelden en soms voor de hele school. Op de site, onder ‘nieuws’, plaatsen we tijdig alle benodigde informatie over aanstaande activiteiten of een kort (foto)verslag. Onder ‘Agenda’ kunt u de activiteiten voor de komende maanden vinden. Via de CSG De Waard-app ontvangt u deze informatie direct op uw telefoon of tablet.

Eén keer per maand ontvangt u bovendien een korte nieuwsbrief in uw mailbox, als samenvatting van hetgeen op de site is vermeld. Hieronder vindt u ze als pdf-bestand. U bent vrij ze te openen of te downloaden. Denkt u eraan strookjes eventueel uit te printen en in te leveren?

Jaarplanner
Voorafgaand aan een jaar ontvangt u een Jaarplanner, met alle data uit het schooljaar die voor u van belang zijn. Noteert u deze data in uw agenda?

Wilt u een wijziging van uw telefoonnummer, extra nummers of e-mailadres doorgeven aan onze administratie? Dat kan via admin.keuchenius@csgdewaard.nl.

Het is ook mogelijk ons te volgen op onze facebookpagina.

 

Nieuwsbrieven 2019 - 2020

Nieuwsbrief januari 2020

Nieuwsbrief december 2019

Nieuwsbrief november 2019

Nieuwsbrief oktober 2019

Nieuwsbrief september 2019

Informatieblad 2019-2020

Informatiebrief ouderportaal en app

Typecursus informatiebrief

 


Overige post via school
Vaak wordt de school benaderd om als doorgeefluik te fungeren voor allerlei informatie, reclame- en/of actiemateriaal. Als het materiaal betreft dat ligt op het terrein van cultuur, sport, onderwijs en religie en het niet in strijd is met de identiteit van de school, wordt het uitgedeeld. De school is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit materiaal.

18
december

Advent is toeleven naar kerst

In de afgelopen adventsweken hebben we met de kinderen toegeleefd naar het kerst...

17
december

Kick off Afvalvrije school

Na de zomervakantie zijn we gestart met het afvalproject om een afvalvrije schoo...

17
december

Kerstvakantietip 2

De kerstvakantie staat weer voor de deur. Hoeksche Waard Actief organiseert, in...

12
december

Kerstviering in de klas

Op woensdagavond 18 december vieren we met de kinderen het kerstfeest. Zij worde...

11
december

Juf Elise stelt zich voor

De volgende vraag werd me onlangs gesteld:”Zou je een stukje willen schrij...

11
december

Kerstvakantietip

Op 23 December wordt er een Vakantie Bijbel Feest gehouden, waar ‘Vrolijk...

10
december

Een nieuwe keuken is in zicht...

In navolging van de renovatie in de herfstvakantie zijn de vakmannen afgelopen m...

10
december

De school in kerstsfeer

Nadat we donderdag alle sintversieringen weer hadden opgeruimd was het maandagav...