fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Nieuws & brieven

Nieuws, agenda en nieuwsbrieven

Op een basisschool bruist het van de activiteiten die soms voor één of een paar groepen gelden en soms voor de hele school. Op de site, onder ‘nieuws’, plaatsen we tijdig alle benodigde informatie over aanstaande activiteiten of een kort (foto)verslag. Onder ‘Agenda’ kunt u de activiteiten voor de komende maanden vinden. Via de CSG De Waard-app ontvangt u deze informatie direct op uw telefoon of tablet.

Eén keer per maand ontvangt u bovendien een korte nieuwsbrief in uw mailbox, als samenvatting van hetgeen op de site is vermeld. Hieronder vindt u ze als pdf-bestand. U bent vrij ze te openen of te downloaden. Denkt u eraan strookjes eventueel uit te printen en in te leveren?

Jaarplanner
Voorafgaand aan een jaar ontvangt u een Jaarplanner, met alle data uit het schooljaar die voor u van belang zijn. Noteert u deze data in uw agenda?

Wilt u een wijziging van uw telefoonnummer, extra nummers of e-mailadres doorgeven aan onze administratie? Dat kan via admin.keuchenius@csgdewaard.nl.

Het is ook mogelijk ons te volgen op onze facebookpagina.

 

Brieven mbt Corona

24 september 2020 Beslisboom ; wanneer mag een leerling wel/niet naar school

28 augustus 2020 Start nieuw schooljaar 

2 juni 2020 Volledige opening van de scholen + Protocol 'volledig openen basisonderwijs' + specifieke schoolinformatie mbt CBS Keuchenius

7 mei 2020 Heropening van de scholen 2

24 april 2020 Heropening van de scholen + specifieke schoolinformatie mbt CBS Keuchenius

14 april 2020 Schoolsluiting na de meivakantie

01 april 2020 Verlenging Coronamaatregelingen

26 maart 2020 Thuisonderwijs in de komende tijd

15 maart 2020 Sluiting van de scholen

12 maart 2020 Maatregelen ter voorkoming verspreiding Coronavirus

 

Nieuwsbrieven 2020 - 2021

Informatieblad 2020-2021

Nieuwsbrief oktober 2020

Nieuwsbrief september 2020

 

Nieuwsbrieven 2019 - 2020

Extra nieuwsbrief juli 2020

Brief met betrekking tot de groepenverdeling

Nieuwsbrief juli 2020

Nieuwsbrief juni 2020

Nieuwsbrief mei 2020

Nieuwsbrief april 2020

Nieuwsbrief maart 2020

Nieuwsbrief februari 2020

Nieuwsbrief januari 2020

Nieuwsbrief december 2019

Nieuwsbrief november 2019

Nieuwsbrief oktober 2019

Nieuwsbrief september 2019

Informatieblad 2019-2020

Informatiebrief ouderportaal en app

Typecursus informatiebrief


Overige post via school
Vaak wordt de school benaderd om als doorgeefluik te fungeren voor allerlei informatie, reclame- en/of actiemateriaal. Als het materiaal betreft dat ligt op het terrein van cultuur, sport, onderwijs en religie en het niet in strijd is met de identiteit van de school, wordt het uitgedeeld. De school is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit materiaal.

30
september

It takes a village to raise a child Hoeksche Waard

Het programma It takes a village to raise a child zet zich in om kinderen in de...

30
september

Kinderboekenweek.....'en toen'

Vanmorgen zijn we met de hele school gestart met het project 'boeken en zo'. Dit...

30
september

Start basisgroepen 5/6

Verhalen en boeken... een thema van Faqta dat dinsdag gestart is, passend bij de...

24
september

Dringend hulp gezocht: overblijven

Wij zijn dringend op zoek naar (groot-)ouders die met onze leerlingen willen ove...

24
september

Predicaat afvalvrije school

Donderdag 17 september kwam professor Lamoraal voor de laatste keer bij ons op s...

22
september

School op Seef - een veilige schoolomgeving

In 2017 heeft onze school het verkeersveiligheidslabel ontvangen van SCHOOL op S...

22
september

Schoolgebedsgroep en gebedsbus

Iedere eerste woensdagochtend van de maand komen ouders van leerlingen van de Ke...

22
september

Plastic doppen sparen voor blindengeleidehonden

Ook dit schooljaar zamelen wij weer plastic doppen in. Deze doppen worden eens p...