fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Nieuws & brieven

Nieuws, agenda en nieuwsbrieven

Op een basisschool bruist het van de activiteiten die soms voor één of een paar groepen gelden en soms voor de hele school. Op de site, onder ‘nieuws’, plaatsen we tijdig alle benodigde informatie over aanstaande activiteiten of een kort (foto)verslag. Onder ‘Agenda’ kunt u de activiteiten voor de komende maanden vinden. Via de CSG De Waard-app ontvangt u deze informatie direct op uw telefoon of tablet.

Eén keer per maand ontvangt u bovendien een korte nieuwsbrief in uw mailbox, als samenvatting van hetgeen op de site is vermeld. Hieronder vindt u ze als pdf-bestand. U bent vrij ze te openen of te downloaden. Denkt u eraan strookjes eventueel uit te printen en in te leveren?

Jaarplanner
Voorafgaand aan een jaar ontvangt u een Jaarplanner, met alle data uit het schooljaar die voor u van belang zijn. Noteert u deze data in uw agenda?

Wilt u een wijziging van uw telefoonnummer, extra nummers of e-mailadres doorgeven aan onze administratie? Dat kan via admin.keuchenius@csgdewaard.nl.

Het is ook mogelijk ons te volgen op onze facebookpagina.

 

Brieven mbt Corona

2 juni 2020 Volledige opening van de scholen + Protocol 'volledig openen basisonderwijs' + specifieke schoolinformatie mbt CBS Keuchenius

7 mei 2020 Heropening van de scholen 2

24 april 2020 Heropening van de scholen + specifieke schoolinformatie mbt CBS Keuchenius

14 april 2020 Schoolsluiting na de meivakantie

01 april 2020 Verlenging Coronamaatregelingen

26 maart 2020 Thuisonderwijs in de komende tijd

15 maart 2020 Sluiting van de scholen

12 maart 2020 Maatregelen ter voorkoming verspreiding Coronavirus

 

Nieuwsbrieven 2019 - 2020

Brief met betrekking tot de groepenverdeling

Nieuwsbrief juli 2020

Nieuwsbrief juni 2020

Nieuwsbrief mei 2020

Nieuwsbrief april 2020

Nieuwsbrief maart 2020

Nieuwsbrief februari 2020

Nieuwsbrief januari 2020

Nieuwsbrief december 2019

Nieuwsbrief november 2019

Nieuwsbrief oktober 2019

Nieuwsbrief september 2019

Informatieblad 2019-2020

Informatiebrief ouderportaal en app

Typecursus informatiebrief

 


Overige post via school
Vaak wordt de school benaderd om als doorgeefluik te fungeren voor allerlei informatie, reclame- en/of actiemateriaal. Als het materiaal betreft dat ligt op het terrein van cultuur, sport, onderwijs en religie en het niet in strijd is met de identiteit van de school, wordt het uitgedeeld. De school is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit materiaal.

3
juli

Bijna vakantie...groep 3 telt af!

De laatste schoolweken breken aan. Nog tien schooldagen te gaan. In onze klas ha...

3
juli

Een cadeau vol boeken!

Woensdag 24 juni kregen wij ons laatste cadeautje die we nog te goed hadden met...

16
juni

Ondertekening Muziek Akkoord Hoeksche Waard

Vanmiddag is in een feestelijke online uitzending het Muziek Akkoord Hoeksche Wa...

8
juni

Bewegend leren; spelling in groep 4

De leerlingen van groep 4 zijn al een tijdje bezig met de letterzetter en de let...

8
juni

Weer allemaal naar school!

Vandaag is het zover...we mogen weer volledig open! Alle leerlingen komen weer a...

2
juni

GMR lid gezocht

De GMR van CSG De Waard zoekt een nieuw lid voor de oudergeleding! De Gemeenscha...

2
juni

Studiedag 'toekomstgericht onderwijs'

Donderdag 28 mei hebben we, tijdens de studiedag, als team nagedacht over toekom...

2
juni

Alternatieve avond4daagse

Volgende week zou eigenlijk in Oud-Beijerland de avond4daagse gelopen worden. Ma...