fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Nieuws & brieven

Nieuws, agenda en nieuwsbrieven

Op een basisschool bruist het van de activiteiten die soms voor één of een paar groepen gelden en soms voor de hele school. Op de site, onder ‘nieuws’, plaatsen we tijdig alle benodigde informatie over aanstaande activiteiten of een kort (foto)verslag. Onder ‘Agenda’ kunt u de activiteiten voor de komende maanden vinden. Via de CSG De Waard-app ontvangt u deze informatie direct op uw telefoon of tablet.

Eén keer per maand ontvangt u bovendien een korte nieuwsbrief in uw mailbox, als samenvatting van hetgeen op de site is vermeld. Hieronder vindt u ze als pdf-bestand. U bent vrij ze te openen of te downloaden. Denkt u eraan strookjes eventueel uit te printen en in te leveren?

Jaarplanner
Voorafgaand aan een jaar ontvangt u een Jaarplanner, met alle data uit het schooljaar die voor u van belang zijn. Noteert u deze data in uw agenda?

Wilt u een wijziging van uw telefoonnummer, extra nummers of e-mailadres doorgeven aan onze administratie? Dat kan via admin.keuchenius@csgdewaard.nl.

Het is ook mogelijk ons te volgen op onze facebookpagina.

 

Nieuwsbrieven 2019 - 2020

Informatieblad 2019-2020

Informatiebrief ouderportaal en app

Typecursus informatiebrief

Nieuwsbrief september 2019


Nieuwsbrieven 2018 - 2019

Informatieblad 2018-2019

Nieuwsbrief juli 2019

BBQ en zomerfeestbrief

Nieuwsbrief juni 2019

Nieuwsbrief mei 2019

Flyer muzieklessen serie 3: mei - juni 2019

Nieuwsbrief april 2019

Informatiebrief Koningsspelen groep 1-4

Informatiebrief Koningsspelen groep 5-8

Informatiebrief Schoolreis

Nieuwsbrief maart 2019

Brief schoolapp

Flyer muzieklessen serie 2: januari - maart 2019

Brief ouderbijdrage 2018-2019

Informatiebrief ouder-kindgesprekken

Informatiebrief Openstelling ParnasSys 2

Brief Schoolfotograaf

Typecursus brief groep 5 - 8


Overige post via school
Vaak wordt de school benaderd om als doorgeefluik te fungeren voor allerlei informatie, reclame- en/of actiemateriaal. Als het materiaal betreft dat ligt op het terrein van cultuur, sport, onderwijs en religie en het niet in strijd is met de identiteit van de school, wordt het uitgedeeld. De school is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit materiaal.

18
oktober

Groet van meester Marco

Beste ouders, verzorgers van de kinderen van de Keuchenius, Ik kijk terug op een...

17
oktober

De Keuch neemt afscheid van meester Marco

Vanmiddag verzamelden alle leerlingen zich in de crea om afscheid te nemen van m...

16
oktober

Muziekles op school

Na de herfstvakantie starten er weer muzieklessen op school. Een leuke manier om...

16
oktober

Zendingsproject Victory4All

Sinds 2003 werkt het team van Victory4All aan een betere toekomst voor kinderen...

16
oktober

Afscheidsreceptie meester Marco

Na de herfstvakantie gaat meester Marco aan de slag als interim directeur op De...

11
oktober

Voorlezen tijdens de kinderboekenweek

Woensdag 9 oktober wisselden de meester en juffen een kwartiertje van klas om vo...

11
oktober

Sport- en cultuuractiviteiten in de herfstvakantie

Tijdens de herfstvakantie organiseert Hoeksche Waard Actief, in samenwerking met...

11
oktober

Neuzen in groep 3

In kern 2 van onze leesmethode, leerden we de letter n. De n van 'maan' (achtera...