fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Nieuws & brieven

Nieuws, agenda en nieuwsbrieven

Op een basisschool bruist het van de activiteiten die soms voor één of een paar groepen gelden en soms voor de hele school. Op de site, onder ‘nieuws’, plaatsen we tijdig alle benodigde informatie over aanstaande activiteiten of een kort (foto)verslag. Onder ‘Agenda’ kunt u de activiteiten voor de komende maanden vinden. Via de CSG De Waard-app ontvangt u deze informatie direct op uw telefoon of tablet.

Eén keer per maand ontvangt u bovendien een korte nieuwsbrief in uw mailbox, als samenvatting van hetgeen op de site is vermeld. Hieronder vindt u ze als pdf-bestand. U bent vrij ze te openen of te downloaden. Denkt u eraan strookjes eventueel uit te printen en in te leveren?

Jaarplanner
Voorafgaand aan een jaar ontvangt u een Jaarplanner, met alle data uit het schooljaar die voor u van belang zijn. Noteert u deze data in uw agenda?

Wilt u een wijziging van uw telefoonnummer, extra nummers of e-mailadres doorgeven aan onze administratie? Dat kan via admin.keuchenius@csgdewaard.nl.

Het is ook mogelijk ons te volgen op onze facebookpagina.

 

Brieven mbt Corona

10 oktober 2020 Beslisboom ; wanneer mag een leerling wel/niet naar school

28 augustus 2020 Start nieuw schooljaar 

2 juni 2020 Volledige opening van de scholen + Protocol 'volledig openen basisonderwijs' + specifieke schoolinformatie mbt CBS Keuchenius

7 mei 2020 Heropening van de scholen 2

24 april 2020 Heropening van de scholen + specifieke schoolinformatie mbt CBS Keuchenius

14 april 2020 Schoolsluiting na de meivakantie

01 april 2020 Verlenging Coronamaatregelingen

26 maart 2020 Thuisonderwijs in de komende tijd

15 maart 2020 Sluiting van de scholen

12 maart 2020 Maatregelen ter voorkoming verspreiding Coronavirus

 

Nieuwsbrieven 2020 - 2021

Informatieblad 2020-2021

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2020-2021

Nieuwsbrief november 2020 + Typecursus informatiebrief

Nieuwsbrief oktober 2020

Nieuwsbrief september 2020

 

Overige post via school
Vaak wordt de school benaderd om als doorgeefluik te fungeren voor allerlei informatie, reclame- en/of actiemateriaal. Als het materiaal betreft dat ligt op het terrein van cultuur, sport, onderwijs en religie en het niet in strijd is met de identiteit van de school, wordt het uitgedeeld. De school is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit materiaal.

24
november

Pietendans Challenge

Het Sinterklaasfeest is dit jaar net wat anders dan andere jaren, maar daarom ni...

23
november

Engelse dag op de Keuchenius

Donderdag 19 november was het weer Engelse dag op de Keuchenius. Naast de Engels...

23
november

Ouderraad zoekt 4 nieuwe leden!

Ouderraad zoekt 4 enthousiaste vaders, moeders, opa’s en/of oma’s&nb...

16
november

De leerlingenraad komt bijeen

De leerlingenraad is weer begonnen, de kinderen Gijs, David, Julian, Rosa...

13
november

Ontdekkend leren...regenwormen

Ontdekkend leren is zo leuk!Waar en hoe leven wormen? Hoe zien ze eruit?Is de hu...

6
november

Harenshow in groep 3

Vanaf donderdag hebben we een nieuwe favoriete letter in groep 3....de letter h!...

4
november

Leefstijlthema 'praten en luisteren'

Komende weken werken we met thema 2: Praten en luisteren. Dit thema gaat over co...

29
oktober

School op Seef - praktische verkeerslessen

Woensdag 28 oktober hebben de kinderen weer hun fietsvaardigheden kunnen oefenen...