fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Nieuws & brieven

Nieuws, agenda en nieuwsbrieven

Op een basisschool bruist het van de activiteiten die soms voor één of een paar groepen gelden en soms voor de hele school. Op de site, onder ‘nieuws’, plaatsen we tijdig alle benodigde informatie over aanstaande activiteiten of een kort (foto)verslag. Onder ‘Agenda’ kunt u de activiteiten voor de komende maanden vinden. Via de CSG De Waard-app ontvangt u deze informatie direct op uw telefoon of tablet.

Eén keer per maand ontvangt u bovendien een korte nieuwsbrief in uw mailbox, als samenvatting van hetgeen op de site is vermeld. Hieronder vindt u ze als pdf-bestand. U bent vrij ze te openen of te downloaden. Denkt u eraan strookjes eventueel uit te printen en in te leveren?

Jaarplanner
Voorafgaand aan een jaar ontvangt u een Jaarplanner, met alle data uit het schooljaar die voor u van belang zijn. Noteert u deze data in uw agenda?

Wilt u een wijziging van uw telefoonnummer, extra nummers of e-mailadres doorgeven aan onze administratie? Dat kan via admin.keuchenius@csgdewaard.nl.

Het is ook mogelijk ons te volgen op onze facebookpagina.

 

Brieven mbt Corona en onderwijs op afstand

Beslisboom; wanneer mag een leerling wel/niet naar school?

Protocol basisonderwijs

5 februari 2021 Heropening basisscholenschoolspecifieke informatie, poster Rijksoverheid, Scenario's hybride onderwijs

 

Nieuwsbrieven 2021 - 2022

Informatieblad 2021 - 2022 & jaarplanner 2021 - 2022

Nieuwsbrief september 2021

 

Nieuwsbrieven 2020 - 2021

Informatieblad 2020-2021

Extra nieuwsbrief juli 2021 

Nieuwsbrief juli 2021 & Advertentie vacature groep 6

Nieuwsbrief juni 2021

Nieuwsbrief mei 2021

Nieuwsbrief april 2021

Nieuwsbrief maart 2021

Nieuwsbrief februari 2021

Nieuwsbrief januari 2021

Nieuwsbrief december 2020

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2020-2021

Nieuwsbrief november 2020 + Typecursus informatiebrief

Nieuwsbrief oktober 2020

Nieuwsbrief september 2020

 

Overige post via school
Vaak wordt de school benaderd om als doorgeefluik te fungeren voor allerlei informatie, reclame- en/of actiemateriaal. Als het materiaal betreft dat ligt op het terrein van cultuur, sport, onderwijs en religie en het niet in strijd is met de identiteit van de school, wordt het uitgedeeld. De school is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit materiaal.

23
september

Groep 8 op kamp….dag 2

Rond 1.00u liggen de kinderen inmiddels al even te slapen. Allemaal uitgeteld va...

22
september

Groep 8 op kamp….

Rustig ontwaken de kinderen na een heerlijk, intensieve en gezellige eerste dag!...

20
september

Even voorstellen....stagejuf Bo

Ik ben Bo Hagestein, 18 jaar, en zit in het eerste jaar van de PABO. Ik heb voor...

20
september

Even voorstellen...stagemeester Nick

Ik zal mij even voorstellen aan u. Ik ben Nick Kampman en ik ben 17 jaar oud. Ik...

15
september

Even voorstellen....nieuwe leesconsulent Bibliotheek op school (dBos)

Mijn naam is Nicky Almazán en ik ben de nieuwe leesconsulent van de Bibli...

15
september

Even voorstelen...interim-bestuurder Jan Winters

Sinds de zomervakantie kent onze stichting een nieuwe interim-bestuurder. Hieron...

14
september

Even voorstellen....stagemeester Stan

Ik wil mij graag even voorstellen aan u. Ik ben Stan Maarleveld en ik ben 18 jaa...

14
september

Even voorstellen...stagejuf Annemieke

Beste ouders, Graag stel ik mezelf aan u voor. Mijn naam is Annemieke Hartman. I...