fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Nieuws & brieven

Nieuws, agenda en nieuwsbrieven

Op een basisschool bruist het van de activiteiten die soms voor één of een paar groepen gelden en soms voor de hele school. Op de site, onder ‘nieuws’, plaatsen we tijdig alle benodigde informatie over aanstaande activiteiten of een kort (foto)verslag. Onder ‘Agenda’ kunt u de activiteiten voor de komende maanden vinden. Via de CSG De Waard-app ontvangt u deze informatie direct op uw telefoon of tablet.

Eén keer per maand ontvangt u bovendien een korte nieuwsbrief in uw mailbox, als samenvatting van hetgeen op de site is vermeld. Hieronder vindt u ze als pdf-bestand. U bent vrij ze te openen of te downloaden. Denkt u eraan strookjes eventueel uit te printen en in te leveren?

Jaarplanner
Voorafgaand aan een jaar ontvangt u een Jaarplanner, met alle data uit het schooljaar die voor u van belang zijn. Noteert u deze data in uw agenda?

Wilt u een wijziging van uw telefoonnummer, extra nummers of e-mailadres doorgeven aan onze administratie? Dat kan via admin.keuchenius@csgdewaard.nl.

Het is ook mogelijk ons te volgen op onze facebookpagina.


Nieuwsbrieven 2018 - 2019

Informatieblad 2018-2019

BBQ en zomerfeestbrief

Nieuwsbrief juni 2019

Nieuwsbrief mei 2019

Flyer muzieklessen serie 3: mei - juni 2019

Nieuwsbrief april 2019

Informatiebrief Koningsspelen groep 1-4

Informatiebrief Koningsspelen groep 5-8

Informatiebrief Schoolreis

Nieuwsbrief maart 2019

Brief schoolapp

Flyer muzieklessen serie 2: januari - maart 2019

Brief ouderbijdrage 2018-2019

Informatiebrief ouder-kindgesprekken

Informatiebrief Openstelling ParnasSys 2

Brief Schoolfotograaf

Typecursus brief groep 5 - 8


Overige post via school
Vaak wordt de school benaderd om als doorgeefluik te fungeren voor allerlei informatie, reclame- en/of actiemateriaal. Als het materiaal betreft dat ligt op het terrein van cultuur, sport, onderwijs en religie en het niet in strijd is met de identiteit van de school, wordt het uitgedeeld. De school is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit materiaal.

14
juni

Kleuters winnen Techniekprijs

Woensdag 12 juni hebben Vita, Bjarne, Stijn en Tirza, deelgenomen aan de finale...

14
juni

Klein Profijt

Donderdagochtend 13 juni is groep 4 naar Klein Profijt geweest.  Van vogels...

13
juni

Vacature MR Keuchenius - wilt u meedenken?

Zoals u wellicht weet is er op onze school een medezeggenschapsraad aanwezig. He...

12
juni

Juf Marianne en dochter maken het goed!

Zoals u op de foto wel kunt zien, ontwikkelt Robiene, de dochter van juf Mariann...

12
juni

Inspectiebezoek - de bevindingen

Zoals u weet heeft onze school op 9 mei 2019 een bezoek gehad van de Inspectie v...

8
juni

Zomerfeest en BBQ: info over 5 juli & geef je je op!?

Op 5 juli vieren we een spetterend en actief zomerfeest, met activiteiten waarbi...

3
juni

Verkeersexamen groep 7: allen geslaagd!

Van harte gefeliciteerd, groep 7! Onze kanjers zijn allemaal geslaagd voor het p...

29
mei

Nationaal Archief - bezoek door groep 7 & 8

Op 21-5-2019 gingen groep 7&8 naar het Nationaal Archief in Den Haag. Op sch...