fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Nieuws & brieven

Nieuws, agenda en nieuwsbrieven

Op een basisschool bruist het van de activiteiten die soms voor één of een paar groepen gelden en soms voor de hele school. Op de site, onder ‘nieuws’, plaatsen we tijdig alle benodigde informatie over aanstaande activiteiten of een kort (foto)verslag. Onder ‘Agenda’ kunt u de activiteiten voor de komende maanden vinden. Via de CSG De Waard-app ontvangt u deze informatie direct op uw telefoon of tablet.

Eén keer per maand ontvangt u bovendien een korte nieuwsbrief in uw mailbox, als samenvatting van hetgeen op de site is vermeld. Hieronder vindt u ze als pdf-bestand. U bent vrij ze te openen of te downloaden. Denkt u eraan strookjes eventueel uit te printen en in te leveren?

Jaarplanner
Voorafgaand aan een jaar ontvangt u een Jaarplanner, met alle data uit het schooljaar die voor u van belang zijn. Noteert u deze data in uw agenda?

Wilt u een wijziging van uw telefoonnummer, extra nummers of e-mailadres doorgeven aan onze administratie? Dat kan via admin.keuchenius@csgdewaard.nl.

Het is ook mogelijk ons te volgen op onze facebookpagina.

 

Nieuwsbrieven 2019 - 2020

Informatieblad 2019-2020

Nieuwsbrief september 2019


Nieuwsbrieven 2018 - 2019

Informatieblad 2018-2019

Nieuwsbrief juli 2019

BBQ en zomerfeestbrief

Nieuwsbrief juni 2019

Nieuwsbrief mei 2019

Flyer muzieklessen serie 3: mei - juni 2019

Nieuwsbrief april 2019

Informatiebrief Koningsspelen groep 1-4

Informatiebrief Koningsspelen groep 5-8

Informatiebrief Schoolreis

Nieuwsbrief maart 2019

Brief schoolapp

Flyer muzieklessen serie 2: januari - maart 2019

Brief ouderbijdrage 2018-2019

Informatiebrief ouder-kindgesprekken

Informatiebrief Openstelling ParnasSys 2

Brief Schoolfotograaf

Typecursus brief groep 5 - 8


Overige post via school
Vaak wordt de school benaderd om als doorgeefluik te fungeren voor allerlei informatie, reclame- en/of actiemateriaal. Als het materiaal betreft dat ligt op het terrein van cultuur, sport, onderwijs en religie en het niet in strijd is met de identiteit van de school, wordt het uitgedeeld. De school is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit materiaal.

19
juli

Wat doet het team nu eigenlijk op een studiedag en na schooltijd?

Elke dinsdag- en donderdagmiddag heeft het team met elkaar een bordsessie. Bords...

19
juli

Nieuw lid MR stelt zich voor

Een nieuw lid van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad stelt zich voor:...

19
juli

Vakantietips - Zomervakantie vol activiteiten

Dat wordt genieten! De zomervakantie staat weer voor de deur. Wij nodigen alle k...

19
juli

Informatiebrief nieuw schooljaar, maar eerst... Vakantie!

De laatste schooldag is aangebroken! We kijken (op allebei de scholen in de Zoom...

17
juli

Juffenfeest groep 7

Op 16 juli hebben we, bij juf Lucy thuis, een heel geslaagd juffenfeest gevierd!...

17
juli

Afscheidsmusical groep 8: Gewoon Super!

Met zijn allen hebben we een 'Gewoon Super'-goed en gezellig jaar beleefd! De af...

12
juli

Juffenfeest groep 3&4

Woensdag 10 juli hebben de groepen 3 en 4 gezamenlijk juffenfeest gevierd. &lsqu...

10
juli

Compleet team - uitleg grote zorgen tekort onderwijs

Gelukkig gaan we met een compleet team het komende schooljaar in en alle voorber...