fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Nieuws & brieven

Nieuws, agenda en nieuwsbrieven

Op een basisschool bruist het van de activiteiten die soms voor één of een paar groepen gelden en soms voor de hele school. Op de site, onder ‘nieuws’, plaatsen we tijdig alle benodigde informatie over aanstaande activiteiten of een kort (foto)verslag. Onder ‘Agenda’ kunt u de activiteiten voor de komende maanden vinden. Via de CSG De Waard-app ontvangt u deze informatie direct op uw telefoon of tablet.

Eén keer per maand ontvangt u bovendien een korte nieuwsbrief in uw mailbox, als samenvatting van hetgeen op de site is vermeld. Hieronder vindt u ze als pdf-bestand. U bent vrij ze te openen of te downloaden. Denkt u eraan strookjes eventueel uit te printen en in te leveren?

Jaarplanner
Voorafgaand aan een jaar ontvangt u een Jaarplanner, met alle data uit het schooljaar die voor u van belang zijn. Noteert u deze data in uw agenda?

Wilt u een wijziging van uw telefoonnummer, extra nummers of e-mailadres doorgeven aan onze administratie? Dat kan via admin.keuchenius@csgdewaard.nl.

Het is ook mogelijk ons te volgen op onze facebookpagina.

 

Nieuwsbrieven 2019 - 2020

Nieuwsbrief december 2019

Nieuwsbrief november 2019

Nieuwsbrief oktober 2019

Nieuwsbrief september 2019

Informatieblad 2019-2020

Informatiebrief ouderportaal en app

Typecursus informatiebrief

 


Overige post via school
Vaak wordt de school benaderd om als doorgeefluik te fungeren voor allerlei informatie, reclame- en/of actiemateriaal. Als het materiaal betreft dat ligt op het terrein van cultuur, sport, onderwijs en religie en het niet in strijd is met de identiteit van de school, wordt het uitgedeeld. De school is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit materiaal.

5
december

Dank u, Sinterklaasje...

Wat een fijne en gezellige dag hebben we met elkaar gehad. Vanmorgen kwam Sinter...

4
december

Oh, kom er eens kijken....

Tijdens de talentenmiddagen in november heeft meester Stijn samen met leerlingen...

4
december

Strooi dan iets lekkers.....

Wat rook het gistermiddag lekker in de school...groep 4 was aan het bakken! Met...

4
december

Vol verwachting klopt ons hart....

Bijna is het zo ver....5 december.... surprises uitpakken in groep 5 t/m 8. De a...

29
november

Tussenstand flessenactie 'Victory4All'

Sinds de herfstvakantie sparen we voor Victory4All. Inmiddels staat de stand van...

29
november

Leefstijl - praten & luisteren

Op de Keuchenius werken wij met Leefstijl, een methode voor sociaal-emotionele v...

27
november

Bijna, bijna, bijna 5 december!

Op 5 december is het groot feest, want Sinterklaas hoopt met zijn pieten de Keuc...

25
november

Herfst, herfst, wat heb je te koop.....

Herfst, herfst, wat heb je te koop.....honderdduizend blaad'ren op een hoop! De...