fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Nieuws & brieven

Nieuws, agenda en nieuwsbrieven

Op een basisschool bruist het van de activiteiten die soms voor één of een paar groepen gelden en soms voor de hele school. Op de site, onder ‘nieuws’, plaatsen we tijdig alle benodigde informatie over aanstaande activiteiten of een kort (foto)verslag. Onder ‘Agenda’ kunt u de activiteiten voor de komende maanden vinden. Via de CSG De Waard-app ontvangt u deze informatie direct op uw telefoon of tablet.

Eén keer per maand ontvangt u bovendien een korte nieuwsbrief in uw mailbox, als samenvatting van hetgeen op de site is vermeld. Hieronder vindt u ze als pdf-bestand. U bent vrij ze te openen of te downloaden. Denkt u eraan strookjes eventueel uit te printen en in te leveren?

Jaarplanner
Voorafgaand aan een jaar ontvangt u een Jaarplanner, met alle data uit het schooljaar die voor u van belang zijn. Noteert u deze data in uw agenda?

Wilt u een wijziging van uw telefoonnummer, extra nummers of e-mailadres doorgeven aan onze administratie? Dat kan via admin.keuchenius@csgdewaard.nl.

Het is ook mogelijk ons te volgen op onze facebookpagina.

 

Brieven mbt Corona en onderwijs op afstand

Beslisboom; wanneer mag een leerling wel/niet naar school?

5 februari 2021 Heropening basisscholenschoolspecifieke informatie, poster Rijksoverheid, Scenario's hybride onderwijs

15 december 2020 Noodopvang vanaf 16 december, poster noodopvang, spelregels onderwijs op afstand en hybride onderwijs

28 augustus 2020 Start nieuw schooljaar 

2 juni 2020 Volledige opening van de scholen + Protocol 'volledig openen basisonderwijs' + specifieke schoolinformatie mbt CBS Keuchenius

7 mei 2020 Heropening van de scholen 2

24 april 2020 Heropening van de scholen + specifieke schoolinformatie mbt CBS Keuchenius

14 april 2020 Schoolsluiting na de meivakantie

01 april 2020 Verlenging Coronamaatregelingen

26 maart 2020 Thuisonderwijs in de komende tijd

15 maart 2020 Sluiting van de scholen

12 maart 2020 Maatregelen ter voorkoming verspreiding Coronavirus

 

Nieuwsbrieven 2020 - 2021

Informatieblad 2020-2021

Nieuwsbrief mei 2021

Nieuwsbrief april 2021

Nieuwsbrief maart 2021

Nieuwsbrief februari 2021

Nieuwsbrief januari 2021

Nieuwsbrief december 2020

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2020-2021

Nieuwsbrief november 2020 + Typecursus informatiebrief

Nieuwsbrief oktober 2020

Nieuwsbrief september 2020

 

Overige post via school
Vaak wordt de school benaderd om als doorgeefluik te fungeren voor allerlei informatie, reclame- en/of actiemateriaal. Als het materiaal betreft dat ligt op het terrein van cultuur, sport, onderwijs en religie en het niet in strijd is met de identiteit van de school, wordt het uitgedeeld. De school is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit materiaal.

20
april

De GMR van CSG De Waard zoekt een nieuw lid voor de oudergeleding!

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van CSG De Waard denkt, praat e...

19
april

Hoeksche Waard Actief: meivakantie activiteiten

De meivakantie komt er aan. Hoeksche Waard Actief organiseert, in samenwerking m...

19
april

Plastic doppen sparen voor blindengeleidehonden

Ook dit schooljaar zamelen wij weer plastic doppen in. Vandaag werden ze weer op...

7
april

Avond4daagse - home edition

De Stichting Avond4Daagse Oud Beijerland heeft in samenwerking met diverse ander...

18
februari

Bedankt voor jullie bijdrage aan onze decemberactie voor Stichting Jarige Job

Tot en met maandag 15 februari konden de leerlingen een cadeautje meenemen voor...

16
februari

Webinar 'Gamen; hobby of probleem?'

Speelt uw kind ook online videogames? En hebt u hier vragen over? Op donder...

16
februari

Vakantiebijbelclub 2021 - Overwinnaar

Ook dit jaar organiseert de Christelijk Gereformeerde Gedachteniskerk in Oud-Bei...

16
februari

Hoeksche Waard Actief: voorjaarsvakantie activiteiten

De voorjaarsvakantie komt er aan. Hoeksche Waard Actief organiseert, in samenwer...