fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Versnellen of vertragen

In principe doorloopt een kind de basisschool in acht opeenvolgende jaren. Soms is het voor een kind beter om een jaar te vertragen. Uiteraard hebben er dan al diverse zorggesprekken plaatsgevonden en zijn ouders betrokken bij dit proces.

Het komt geregeld voor dat een kind wel naar een volgende groep gaat, maar voor een bepaald vak met een aangepast programma gaat werken. Mogelijk haalt het kind op dat vakgebied niet het beoogde eindniveau van de basisschool. Over dit soort consequenties wordt door het personeel met ouders en het kind gesproken. Vanzelfsprekend zal de school inzetten op een zo hoog mogelijk resultaat.

Redenen voor het laten doubleren van een kind kunnen zijn dat de extra ondersteuning onvoldoende resultaat heeft opgeleverd of omdat de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind achterblijft. Wanneer een kind een jaar overdoet, ondersteunt de leerkracht het kind extra volgens een specifieke aanpak, beschreven in een plan. Zo ondersteunen we het kind om zich optimaal te ontwikkelen en eventuele achterstanden weg te werken.
De uiteindelijke beslissing tot ‘zittenblijven’ is een schoolverantwoordelijkheid. Dit houdt in dat het team van de school een bindend besluit hierover neemt.

Het is ook mogelijk dat een leerling een groep versneld doorloopt. Dit gaat volgens de procedure die hier speciaal voor is opgesteld.