fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vakantierooster en verlof

Vakantierooster

2023 - 2024

Eerste schooldag maandag 21 augustus 2023
Herfstvakantie 16 t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 t/m 25 februari 2024
Pasen 29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie 27 april t/m 12 mei 2024
Hemelvaartsvakantie  valt in de meivakantie
Pinksteren 20 mei 2024
Zomervakantie  15 juli t/m 25 augustus 2024
   
Extra vrije dagen: 22 dec. 2023
  16 feb. 2024
  12 juli 2024
   
Studiedagen 15 sept 2023
  23 okt. 2023
  28 mrt 2024
  13 mei 2024
 
 
 

Vakantierooster

2024 - 2025

Eerste schooldag maandag 26 augustus 2024
Herfstvakantie 28 oktober t/m 1 november 2024
Kerstvakantie 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2025
Pasen 29 maart t/m 1 april 2025
Meivakantie 18 april t/m 5 mei 2025
Hemelvaartsvakantie  29 en 30 mei 2025
Pinksteren 9 juni 2025
Zomervakantie  21 juli t/m 29 augustus 2025
 
 

Verlofregeling en verzuim

Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin uw kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Buitengewoon vakantieverlof wordt door de leerplichtwet beperkt tot zeer uitzonderlijke gevallen.

Er kunnen zich situaties voordoen om een verzoek tot vrijstelling van schoolbezoek in te dienen. Indien dit gaat om ‘verlof wegens gewichtige omstandigheden’ kan de directie dit verlenen voor maximaal tien dagen.

Gewichtige omstandigheden zijn:
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
• verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van familieleden;
• ambtsjubilea van ouders/grootouders, huwelijksjubilea;
• sociale- of medische indicatie betreffende één van de gezinsleden;
• belangrijke redenen naar het oordeel van de directie, maar geen vakantie.
Hieronder vallen dus geen lange weekenden, vakanties en andere uitstapjes.
 

Alle verzoeken kunt u, door dit verlofformulier in te vullen, 6 weken van te voren schriftelijk indienen bij de directeur.