fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vakantierooster en verlof

Vakantierooster

2022 - 2023

2023 - 2024

Eerste schooldag maandag 22 augustus 2022 maandag 21 augustus 2023
Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022 16 t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 25 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023 19 t/m 25 februari 2024
Pasen 7 t/m 10 april 2023 29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023 27 april t/m 12 mei 2024
Hemelvaartsvakantie  18 en 19 mei 2023 valt in de meivakantie
Pinksteren 29 mei 2023 20 mei 2024
Zomervakantie  10 juli t/m 18 augustus 2023 15 juli t/m 25 augustus 2024
     
Studiedagen 7 oktober 2022 n.n.b.
  23 november 2022  
  28 maart 2023  
  22 mei 2023   
 

Verlofregeling en verzuim

Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin uw kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Buitengewoon vakantieverlof wordt door de leerplichtwet beperkt tot zeer uitzonderlijke gevallen.

Er kunnen zich situaties voordoen om een verzoek tot vrijstelling van schoolbezoek in te dienen. Indien dit gaat om ‘verlof wegens gewichtige omstandigheden’ kan de directie dit verlenen voor maximaal tien dagen.

Gewichtige omstandigheden zijn:
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
• verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van familieleden;
• ambtsjubilea van ouders/grootouders, huwelijksjubilea;
• sociale- of medische indicatie betreffende één van de gezinsleden;
• belangrijke redenen naar het oordeel van de directie, maar geen vakantie.
Hieronder vallen dus geen lange weekenden, vakanties en andere uitstapjes.
 

Alle verzoeken kunt u, door dit verlofformulier in te vullen, 6 weken van te voren schriftelijk indienen bij de directeur.