fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vakantierooster en verlof

Vakantierooster

2021 - 2022

Eerste schooldag maandag 30 augustus 2021
Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022
Pasen 15 t/m 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaartsvakantie  26 en 27 mei 2022
Pinksteren 6 juni 2022
Zomervakantie  11 juli t/m 19 augustus 2022
   
Studiedagen 7 oktober 2021
  12 november 2021
  2 februari 2022
  22 maart 2022
  13 juni 2022
 

Verlofregeling en verzuim

Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin uw kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Buitengewoon vakantieverlof wordt door de leerplichtwet beperkt tot zeer uitzonderlijke gevallen.

Er kunnen zich situaties voordoen om een verzoek tot vrijstelling van schoolbezoek in te dienen. Indien dit gaat om ‘verlof wegens gewichtige omstandigheden’ kan de directie dit verlenen voor maximaal tien dagen.

Gewichtige omstandigheden zijn:
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
• verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van familieleden;
• ambtsjubilea van ouders/grootouders, huwelijksjubilea;
• sociale- of medische indicatie betreffende één van de gezinsleden;
• belangrijke redenen naar het oordeel van de directie, maar geen vakantie.
Hieronder vallen dus geen lange weekenden, vakanties en andere uitstapjes.
 

Alle verzoeken kunt u, door dit verlofformulier in te vullen, 6 weken van te voren schriftelijk indienen bij de directeur.