fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vakantierooster en verlof

Vakantierooster

2019 - 2020

Eerste schooldag maandag 2 september 2019
Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2020
Pasen 10 t/m 13 april 2020
Meivakantie 20 april t/m 1 mei 2020
extra vrije dag 4 mei 2020
Bevrijdingsdag 5 mei 2020
Hemelvaartsvakantie  21 en 22 mei 2020
Pinksteren 1 juni 2020
Zomervakantie  20 juli t/m 28 augustus 2020
   
Studiedagen 16 september 2019
  25 september 2019
  24 januari 2020
  28 mei 2020
  30 juni 2020
 

Verlofregeling en verzuim

Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin uw kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Buitengewoon vakantieverlof wordt door de leerplichtwet beperkt tot zeer uitzonderlijke gevallen.

Er kunnen zich situaties voordoen om een verzoek tot vrijstelling van schoolbezoek in te dienen. Indien dit gaat om ‘verlof wegens gewichtige omstandigheden’ kan de directie dit verlenen voor maximaal tien dagen.

Gewichtige omstandigheden zijn:
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
• verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van familieleden;
• ambtsjubilea van ouders/grootouders, huwelijksjubilea;
• sociale- of medische indicatie betreffende één van de gezinsleden;
• belangrijke redenen naar het oordeel van de directie, maar geen vakantie.
Hieronder vallen dus geen lange weekenden, vakanties en andere uitstapjes.
 

Alle verzoeken kunt u, door dit verlofformulier in te vullen, 6 weken van te voren schriftelijk indienen bij de directeur.