fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vakantierooster en verlof

Vakantieroosters

2018 - 2019

2019 - 2020

Eerste schooldag maandag 27 augustus 2018 maandag 2 september 2019
Herfstvakantie 22 t/m 26 oktober 2018 21 t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie 24 december t/m 4 januari 2019 23 december t/m 3 januari 2020
  21 december 2018: groep 5-8 's middags vrij nnb
Voorjaarsvakantie vrijdag 22 februari t/m 1 maart 2019 24 t/m 28 februari 2020
Pasen   10 t/m 13 april 2020
Pasen & meivakantie 19 april t/m 3 mei 2019 20 april t/m 1 mei 2020
Hemelvaartsvakantie  30 & 31 mei 2019 21 en 22 mei 2020
Pinksteren 10 juni 2019 1 juni 2020
Zomervakantie  22 juli t/m 30 augustus 2019 20 juli t/m 28 augustus 2020
  19 juli 2019: groep 5-8 's middags vrij nnb
Studiedagen dinsdag 4 september 2018 nnb
  vrijdag 19 okt 2018  
  maandag 7 jan 2019  
  donderdag 18 apr 2019  
  woensdag 26 juni 2019  
 

Verlofregeling en verzuim

Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin uw kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Buitengewoon vakantieverlof wordt door de leerplichtwet beperkt tot zeer uitzonderlijke gevallen.

Er kunnen zich situaties voordoen om een verzoek tot vrijstelling van schoolbezoek in te dienen. Indien dit gaat om ‘verlof wegens gewichtige omstandigheden’ kan de directie dit verlenen voor maximaal tien dagen.

Gewichtige omstandigheden zijn:
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
• verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van familieleden;
• ambtsjubilea van ouders/grootouders, huwelijksjubilea;
• sociale- of medische indicatie betreffende één van de gezinsleden;
• belangrijke redenen naar het oordeel van de directie, maar geen vakantie.
Hieronder vallen dus geen lange weekenden, vakanties en andere uitstapjes.
 

Alle verzoeken kunt u, door dit verlofformulier in te vullen, 6 weken van te voren schriftelijk indienen bij de adjunct-directeur.