fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Voortgezet onderwijs

Op de jaarlijkse informatieavond aan de ouders van de leerlingen in groep 8 wordt voorlichting gegeven over de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs. In de loop van het cursusjaar delen we folders uit met informatie over open dagen en informatieavonden, zodat u en uw kind zich kunnen oriënteren.

In de maand maart vinden de adviesgesprekken plaats. Het advies van de leerkracht is gebaseerd op wat deze in de praktijk van alledag met de leerling meemaakt. Dit advies is gebaseerd op wat de leerkracht in de praktijk van alledag met de leerling meemaakt: werkhouding, observaties, toetsgegevens van meerdere jaren en de CITO-toetsen. Hij of zij weet van de prestaties, belangstelling en mogelijkheden van de leerling. De onderwijskundige geschiedenis geven we door aan de ontvangende school voor voortgezet onderwijs.

In de jaren nadat de leerlingen van school zijn gegaan, hebben we regelmatig contact met de scholen voor Voortgezet Onderwijs over onze leerlingen en hun vorderingen.