fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderraad en -bijdrage

 "Mogen wij ons even voorstellen, wij zijn de leden van de Ouderraad van de Keuchenius. Een enthousiaste groep ouders die met nog veel meer enthousiasme en toewijding samen met de leerkrachten van onze school het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, project, zending, Paasfeest, schoolreis, zomerfeest, avondvierdaagse, afscheidsmusical van groep 8 en de schoolfotograaf voor uw kind(eren) organiseren. Tevens beheren wij de ouderbijdrage waar deze feesten van bekostigd worden.

Hulp kunnen wij altijd gebruiken, als OR-lid of als hulpmoeder in de groep van uw kind voor bijvoorbeeld computerles of meehelpen met het versieren van de school voor een feest. Heeft u hier interesse in of wilt u hier iets over vragen stuur ons dan een mail op or.keuchenius@csgdewaard.nl of schiet ons aan op school.

Wij hopen dat u ons komt helpen."

De zittingsduur in de ouderraad is drie jaar. Men kan zich daarna herkiesbaar stellen. Jaarlijks zijn er verkiezingen.

Informatie over de ouderbijdrage.

Elk jaar wordt u door de ouderraad een bijdrage gevraagd voor het schoolfonds. Dit is voor activiteiten die niet uit de vergoedingen door het ministerie bekostigd kunnen worden, zoals de kosten van projecten, extra materialen, vieringen, feestmaaltijden en excursies. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Het richtbedrag is € 30,00 per kind, over te maken op rekening NL62RABO01120.75.843, t.n.v. St. Ouderbijdragen De Waard, Ouderraad Keuchenius. De ouderraad beheert het schoolfonds. U kunt de penningmeester van de OR bereiken via penningmeester.keuchenius@csgdewaard.nl.