fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schrijven

Schrijven

Vanaf groep 3 wordt het schrijven systematisch aangeleerd door middel van de methodes ‘Pennestreken’ en ‘Novoskript’. We vinden het belangrijk dat een kind een duidelijk en leesbaar handschrift heeft. De kinderen schrijven in alle groepen met (vul)potlood, omdat dit belangrijk is voor de ontwikkeling van een goed handschrift.