fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vakgebieden

Onze school is een christelijke basisschool. We werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel. Deze identiteit is een deel van het fundament waarop ons onderwijs staat. Vanuit dit vertrekpunt willen we goed onderwijs geven, een christelijke levenshouding en basiskennis overdragen en een veilige en vertrouwde leer- en leefomgeving onderhouden, waarin iedereen zichzelf mag zijn.

Bij onze groepen 1/2 ligt de nadruk op het ontwikkelen van taal- en rekenvaardigheden, werken met ontwikkelingsmateriaal, beweging, expressie en sociale vaardigheden. De schooldag begint en eindigt meestal in de kring. De kinderen praten dan over allerlei dagelijkse zaken, zingen liedjes en leren met elkaar op een speelse manier belangrijke basisbegrippen. Na de beginkring gaan de kleuters op het schoolplein of in het speellokaal spelen of spelend werken in het klaslokaal en op de gang. De activiteiten vinden plaats aan de hand van thema’s die aansluiten bij de directe belevingswereld van de kinderen. De thema’s komen overwegend uit de methode ‘Schatkist’.

Ten opzichte van de kleutergroepen werken we vanaf groep 3 meer met methodes. Enkele malen per jaar staat er voor de hele school één thema centraal. Alle klassen zijn dan met hetzelfde onderwerp of project bezig. Naast de op deze website genoemde methoden gebruiken we vele en gevarieerde andere materialen en werkvormen om de vakken te integreren en te verrijken. De kinderen werken bij bijna alle vakken met een softwarepakket of op een website en er is modern zelfstandig werkmateriaal waaruit de kinderen kunnen kiezen ter aanvulling van de gewone lesstof.

Hoe en wat leert een leerling op de Keuchenius? Naast het gebruik van moderne methodes sluit ons onderwijs nadrukkelijk aan bij de actualiteit!

Informatie over hoe wij werken ontvangen ouders ook tijdens de informatieavond in september.

Activiteiten in groep 1 en 2

Lees verder op pagina 'In de groepen 1 en 2'

 Activiteiten in de groepen 3 t/m 8

Lees verder op pagina 'in de groep 3 t/m 8'

Op de vakspecifieke pagina's staat in het kort iets meer over ons onderwijs per vak beschreven.