fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Onderwijsontwikkeling

Het onderwijs is het laatste decennium behoorlijk veranderd en zal de komende jaren blijven veranderen. Ons team besteedt, naast het lesgeven en organiseren van activiteiten, veel aandacht aan ontwikkeling van de school en persoonlijke professionalisering. Ieder jaar organiseren we als team vijf studiedagen, zodat wij nieuwe ontwikkelingen binnen de school kunnen starten, nieuwe methodes goed kunnen invoeren en onderwijs kunnen blijven aanbieden wat bij de maatschappelijke ontwikkelingen past.

Welke ontwikkelingen wij de komende jaren door gaan maken en hoe wij ons onderwijs willen ontwikkelen, hebben we beschreven in ons Schoolplan. U kunt de meerjarenplanning en ons jaarplan inzien op onze site. Ook kunt u onze school terugvinden op http://www.scholenopdekaart.nl.

Individuele nascholing
Een groot deel van ons team volgt, naast bovengenoemde schoolontwikkeling, individuele trainingen op het gebied van speciale leerlingenzorg, reken-, gedrags- of taalspecialisatie en omgaan met bijzonder gedrag.
De persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten kan ondersteund worden door middel van Beeldcoaching.