fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang (BSO) 

In onze school is een ruimte ingericht voor voor- en naschoolse opvang. Deze wordt verzorgd door Kivido, een professionele organisatie voor buitenschoolse opvang. Informatie is op te vragen bij de directie of bij Kivido, www.kivido.nl, tel. 620 342.