fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Welkom op De Keuchenius - een intro

De Keuchenius is een open christelijke school. Kinderen vanuit allerlei achtergronden vinden er een plaats. Vanuit ons geloof in God en de Bijbel scheppen we de basis voor een veilige en vertrouwde leeromgeving, waarin iedereen zichzelf mag zijn. Een aantal kernwoorden uit deze basis zijn wederzijds respect, normen en waarden en een fijne omgang met elkaar.

Visie op onderwijs

De kwaliteit van ons onderwijs staat voorop. We werken resultaatgericht maar vinden het net zo belangrijk dat uw kinderen zich goed voelen op onze school. We werken met hoofd, hart en handen en alle aspecten van de ontwikkeling van kinderen komen aan bod. Er heerst rust op onze school en er zijn regels.
We richten ons onderwijs op het bijbrengen van kennis maar ook op de ontwikkeling van sociale, creatieve, culturele en lichamelijke vaardigheden. Elk kind is uniek. Daarom proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de individuele ontwikkeling en op een verantwoorde manier om te gaan met onderlinge verschillen.
Ieder half jaar evalueren we als team onze Cito-resultaten. Ieder jaar kunnen we constateren dat ons onderwijsaanbod er toe leidt dat we geen enkele uitval op enige inspectienorm hebben en dat we bijna al onze eigen (hogere) doelstellingen behalen!

Het schoolklimaat

We vinden het belangrijk dat in onze school een veilige en vertrouwde sfeer heerst waarin elk kind tot zijn recht kan komen. Het is belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen. Ook orde en regelmaat dragen bij aan een goed en plezierig werkklimaat.
Scholen verschillen steeds meer in werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker.
In deze schoolgids leggen we het bovenstaande verder uit. We willen u laten zien hoe wij werken en wat de behaalde resultaten zijn. U kunt lezen wat u mag verwachten als uw kind een leerling van onze school is of gaat worden.

Aanmelden?

Voor een informatief gesprek of voor het inschrijven van uw kind kunt u via deze link, of via 0186 618246, contact opnemen met de directeur. Voorafgaand aan de inschrijving vindt een gesprek en een rondleiding door de school plaats. We bespreken wat u van de school kunt verwachten en andersom.

Wij zijn trots op onze goede en gezellige school. Als u vragen heeft of een toelichting wilt, staat de deur altijd voor u open!

Namens het team van CBS Keuchenius,

Rick Matser, directeur a.i.