fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Leerlingen met voorsprong

Verrijkingsmappen, een eigen werkplanning en individuele weektaken liggen aan de basis om kinderen met een hoge intelligentie uit te dagen om hun talent op bepaalde gebieden goed te gebruiken. Als School met Talent vinden we het belangrijk om meerbegaafde kinderen goed te begeleiden en te volgen; zij denken anders, leren anders, redeneren anders. Zij hebben meer uitdaging nodig en en werken voor één of meerdere vakgebieden in een andere jaargroep of krijgen verrijkingsmateriaal aangeboden, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen en boven het groepsgemiddelde blijven presteren. Volgens hun eigen planning op hun werkkaart werken zij, individueel of met andere leerlingen, in hun verrijkingsmappen aan eigen leerdoelen. Zij gebruiken hierbij My POD of het TASC-model.

Naast uitdaging op cognitief gebied in de verrijkingsmappen kunnen zij behoefte hebben aan contacten met ontwikkelingsgelijken. Daarom kunnen de verrijkingsopdrachten, afhankelijk van het ontwikkeldoel van de leerling, individueel of met andere leerlingen worden uitgevoerd. Deze opzet maakt aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, het leren leren, leren plannen en het leren samenwerken mogelijk.

 

Als een meer- of hoogbegaafde leerling onvoldoende tot zijn recht komt binnen de hierboven beschreven aanpak, dan is deelname aan de Kangoeroeklas mogelijk.