fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Leerlingen met voorsprong

Werken met verrijkingsmappen

We zijn een school met talenten. Kinderen met een hoge intelligentie willen we graag uitdagen om hun talent op bepaalde gebieden goed te gebruiken. Meerbegaafde kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Zij hebben meer uitdaging nodig en krijgen op één of meerdere vakgebieden verrijkingsmateriaal aangeboden, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen en boven het groepsgemiddelde blijven presteren. Volgens een schaduwrooster werken zij, individueel of met andere leerlingen, in hun verrijkingsmappen volgens My POD of de TASC-aanpak, aan eigen leerdoelen.

Onze leerkrachten streven ernaar dat alle leerlingen op elk vakgebied goed mee kunnen komen. Door de goede opzet van ons onderwijs kunnen we (groepjes) leerlingen bij hun onderwijsbehoeften passende ondersteuning binnen en buiten de klas bieden. Maar wat gebeurt er als een kind de ontwikkeling van de groep bij een bepaald vak niet kan bijbenen? In dat geval zal de groepsleerkracht het kind eerst extra hulp geven in de eigen groep. Indien dit onvoldoende resultaat geeft, komt de uitgebreidere leerlingenzorg in beeld.

 

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) passend primair onderwijs Hoeksche Waard 28.04. Het motto van het SWV 28.04 is: ‘Geen kind het eiland af’. Dit wil zeggen dat wij er naar streven elk kind dicht bij huis passend onderwijs te bieden. Helaas kan dit niet altijd. De basisondersteuning en de extra ondersteuning van onze (de) school is voor bijna alle kinderen toereikend, maar niet altijd. U kunt lezen wat dit voor u als ouder en voor uw kind betekent en met wie u te maken kunt krijgen op de sub-pagina's die bij deze pagina horen.