fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Externe (zorg)partners

Schoolmaatschappelijk werk
Sara Ramzani is, vanuit Kwadraad Maatschappelijk Werk, als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan onze basisschool. Sara is bereikbaar via s.ramzani@kwadraad.nl of 06 4071 6473. Op donderdagochtend is zij veelal op school aanwezig.

U kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht met vragen met betrekking tot opvoeding, gezin, gedrag en schoolgerelateerde problemen of zorgen, anders dan leerproblemen.

Het schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende preventieve hulp en verwijst indien nodig door, waarbij gebruik gemaakt wordt van korte lijnen binnen de hulpverlening. Uiteraard gaat alles in overleg en met toestemming van u als ouders. Daarnaast heeft het schoolmaatschappelijk werk, voor zover u hier toestemming voor geeft, nauw contact met de intern begeleider van de school en indien nodig met de jeugdverpleegkundige die aan school verbonden is.

Logopedie
Elk jaar screent een logopedist onze 5-jarige leerlingen op het gebied van taal- en spraakproblemen. Opvallende uitkomsten worden met de ouders besproken. Mocht uw kind een vervolgonderzoek of de behandeling van een logopediste nodig hebben, kunt u bij de huisarts een verwijzing vragen. Wij werken op een heel prettige manier samen met Logopediepraktijk Wijnmaalen, die in ons gebouw is gevestigd. Gegevens kunt u opvragen bij de intern begeleider.

De schoolarts
In groep 2 en 7 zijn er twee onderzoeken door de GGD. U ontvangt voorafgaande aan het onderzoek informatie over de inhoud van het onderzoek van de GGD.