fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

School met talent

De Keuchenius is een rijke school, omdat we werken met jonge mensen met veel mogelijkheden! Wat is onze visie op kinderen en onderwijs? Waaraan is onze school te herkennen?

Het team van de Keuchenius heeft haar identiteit en visie op onderwijs vertaald in haar onderwijsconcept: Keuchenius, school met talent! Op de pagina’s onder ‘onze school>school met talent’ kunt u in grote lijnen lezen wat dit voor uw kind betekent.

Als team vinden we het belangrijk dat ons onderwijs continu verandert en vernieuwt. Door schoolbrede onderwijsontwikkeling en deskundigheidsbevordering werken we hier het hele jaar aan. We proberen deze vernieuwingen ook op de site weer te geven. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met de directeur.