fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Beeldcoaching

Binnen CSG De Waard werken we voortdurend aan de professionalisering van leerkrachten en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Een vorm van professionalisering is Beeldcoaching. Beeldcoaching is een methode om leraren praktisch te ondersteunen bij de interactie, de didactiek en de klassenorganisatie in de groep. Afhankelijk van de vraag van de leerkracht worden door een geregistreerde beeldcoach korte video-opnames gemaakt. Met behulp van de filmbeelden wordt een situatie geanalyseerd en besproken. Dit ondersteunt de leerkracht bij het reflecteren op het eigen handelen.

Het is mogelijk dat uw kind(eren) gedurende het jaar op deze videobeelden komen te staan.

Met deze beelden wordt, in overeenstemming met de AVG, zorgvuldig omgegaan. Ze zijn alleen voor intern gebruik, worden niet openbaar gemaakt en na een traject gewist. Het protocol met de gedragscode SVIB kunt u eventueel opvragen bij de directie.