fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Passend onderwijs

Op onze school wordt op een adaptieve (een bij het kind passende) wijze onderwijs gegeven. De leerkracht stemt het onderwijs zo optimaal mogelijk af op de leer- en ontwikkelingsbehoeften van een kind.
De leerstof is per jaargroep georganiseerd. Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in één groep. Dit betekent echter niet dat alle kinderen de leerstof op hetzelfde niveau en in hetzelfde tempo verwerken! In elke jaargroep worden de vakken op meerdere niveaus aangeboden. Zo houden we rekening met de individuele verschillen tussen leerlingen en met hun talenten. Door ons onderwijs adaptief te organiseren kunnen we differentiatie aanbrengen: het ene kind krijgt voor een bepaald vak meer tijd, instructie en hulp van de leerkracht dan het andere kind. We organiseren dit in de klas door:

  • de nadruk op het leren door spelen in de eerste twee leerjaren;
  • gebruik te maken van een keuzebord bij de kleuters: de kinderen mogen (begeleid) kiezen wat en hoe ze iets spelend leren rondom een gekozen thema;
  • het gebruik van de kleine kring en instructietafel voor verlengde instructie aan kleinere groepen leerlingen die moeite hebben met een (onderdeel van een) vak;
  • het inzetten van voor-instructie voor leerlingen die moeite hebben met een bepaald vak;
  • eerlingen die heel goed zijn in een vak slechts een klein deel van de uitleg te laten volgen, waarna ze in hoog tempo door de gewone stof gaan, om vervolgens in hun verrijkingsstof te gaan werken;
  • ruimte te maken tijdens de lessen voor kinderen die extra hulp nodig hebben bij een vak. Door hen individueel te begeleiden, trekken we hen indien mogelijk weer naar een hoger niveau.