fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Opbrengsten van ons onderwijs

De belangrijkste opbrengsten van ons onderwijs zijn onze leerlingen: gelukkige leerlingen die vaardig zijn om zich verder te ontwikkelen en die zich waardig en aardig kunnen gedragen in de maatschappij.

In de visie van de school hebben wij omschreven dat we streven naar een ononderbroken ontwikkeling en het onderwijs zo veel mogelijk afstemmen op de individuele mogelijkheden van het kind. Daartoe meten we de resultaten van leerlingen en leggen deze gegevens vast in ons leerlingvolgsysteem. Over de resultaten van een kind wordt met ouders persoonlijk gesproken tijdens de oudercontactavonden.

Uiteraard doet ook de Keuchenius mee aan een landelijke eindtoets. De eindtoets kent, naast de score van iedere leerling, een gemiddelde schoolscore toe. De school scoort hier ruim voldoende op, zoals u kunt zien op 'Scholen op de Kaart'. Uit deze gegevens blijkt dat onze leerlingen ieder jaar ruim boven het landelijk gemiddelde scoren. Ook de uitstroomgegevens richting het Voortgezet Onderwijs, die op de pagina 'Schooladvies' en 'Plaats in het voortgezet onderwijs na drie jaar' op diezelfde site staan, tonen die goede resultaten aan.