fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie

Aardrijkskunde, geschiedenis en biologie worden op onze school apart van elkaar gegeven. Er zijn natuurlijk veel raakvlakken en daarom worden de vakken ook wel door en naast elkaar besproken. Voor aardrijkskunde gebruiken we de nieuwste versie van de methode ‘Wijzer door de wereld’, voor geschiedenis ‘Wijzer door de tijd’ en voor biologie ’Wijzer door natuur en techniek’.

Deze vakken bieden veel mogelijkheden om in te gaan op de actualiteit. Beeldmateriaal en internet spelen een ondersteunende rol. Af en toe nemen we deel aan een excursie of een natuurles van het Hoeksche Waards Landschap.

Voor verkeer gebruiken we materialen en activiteiten zodat leerlingen op een praktische manier leren om zich veilig door het verkeer te bewegen. Een afsluitend praktisch en theoretisch verkeersexamen in groep 7 maakt hier deel van uit.

In groep 8 krijgen de kinderen EHBO en doen zij hierin examen.