fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Engels

Engels

Vanaf groep 1 gebruiken we de moderne methode ‘Join in’ als doorlopende leerlijn onder onze Engelse lessen. Daarnaast geven we elke week een deel van een ander vak in het Engels. In groep 3 en 4 worden op die manier de liedjes en woorden die de kinderen bij de kleuters hebben geleerd herhaald. Er wordt in die groepen niet veel nieuwe Engelse stof aangeboden. In deze groepen staat het goed leren lezen en schrijven van de Nederlandse taal centraal. 

De nadruk ligt bij de Engelse lessen in eerste instantie op het mondelinge taalgebruik: van luisteren naar spreken en van input naar output. Leren met je hele lichaam, het beleven van woorden en verhalen en nadoen van opdrachten maakt deel uit van de methodiek. Naast het luisteren en spreken besteden we in de hogere groepen ook aandacht aan de schrijfwijze. 

Zes keer per jaar hebben we een Engelse dag. We spreken dan veel Engels met elkaar. Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen Engelse huiswerkopdrachten.