fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Digitale ontwikkeling

Digitale ontwikkeling

Digitale reken-, lees- en spellingprogramma’s en programma’s voor wereldoriëntatie staan vanaf groep 3 meerdere malen per week op de planning. De leerlingen werken zowel op momenten dat dat past bij hun individuele dagtaak, maar ook met de hele groep tegelijk op de computer. 

De kinderen leren het internet te gebruiken voor informatieverwerving. We hebben ervoor gekozen om de sites niet af te schermen, maar de kinderen ermee te leren omgaan. Daarvoor tekenen de leerlingen van groep 7 en 8 een internetprotocol.  

Voor de verdere ontwikkeling en toepassing van ICT binnen ons onderwijs hebben we een ICT-beleidsplan opgesteld. Dit plan is een onderdeel van het schoolplan.