fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Coöperatief / Samenwerkend leren

We stimuleren samenwerken. De kinderen leren samen te werken en samen verantwoordelijkheid te dragen door:   

  • coöperatief / samenwerkend leren (maatjes) toe te passen. Elke dag zijn er delen van lessen waarbij de kinderen kunnen samenwerken. Een kind leert veel door het een ander kind te zien doen, maar ook door de eigen oplossingsmanier aan een ander uit te leggen;  
  • sommige vakken via tutorleren aan te bieden. Binnen een jaargroep, maar ook groepsdoorbrekend, kan een leerling die ergens goed in is een ander hierin verder helpen.