fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Rekenen

Rekenen

Vroeger werd rekenen slechts gezien als het leren van technieken om bij optel- en aftreksommen, vermenigvuldigen, delen en breuken tot het juiste antwoord te komen. Tegenwoordig leren de kinderen met inzicht en overleg het goede antwoord te vinden. Kinderen leren behalve de rekenkundige bewerkingen ook te werken met tabellen en grafieken, te schatten en allerlei rekenkundige problemen op te lossen. Het gaat niet meer alleen om het resultaat, maar ook om de berekening zelf. 

De basis van ons rekenaanbod ligt in de nieuwste versie van de methode ‘Wereld in getallen’, die op drie niveaus in de groep wordt uitgewerkt. De eerste groep gaat versneld door de basisstof heen, waarna zij verder gaan met verrijkingsstof. De tweede en derde groep krijgen basisinstructie, waarna ook zij de opdrachten maken. De leerlingen die extra begeleiding nodig hebben krijgen verlengde instructie en oefenen uitgebreid onder begeleiding van de leerkracht. Een deel van de lessen verwerken de leerlingen dagelijks binnen de bij de methode behorende software.