fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

In de groepen 3 t/m 8

Ten opzichte van de kleutergroepen werken we vanaf groep 3 meer met methodes. Enkele malen per jaar staat er voor de hele school één thema centraal. Alle klassen zijn dan met hetzelfde onderwerp of project bezig. Op de volgende pagina's beschrijven we kort hoe we vakken of leerlijnen vanaf groep 3 aanbieden:

Naast de op de bovenstaande pagina's genoemde methodes gebruiken we vele en gevarieerde andere materialen en werkvormen om de vakken te integreren en te verrijken. De kinderen werken bij bijna alle vakken met een softwarepakket of op een website en er is modern zelfstandig werkmateriaal waaruit de kinderen kunnen kiezen ter aanvulling van de gewone lesstof.