fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Extra activiteiten

In de loop van het cursusjaar gaan alle groepen op schoolreis. De bestemming wordt bepaald in overleg met de ouderraad. De leerlingen van groep 8 gaan aan het begin van het schooljaar drie dagen op schoolkamp.
Via nieuwsitems op de site wordt u hier ieder jaar tijdig over geïnformeerd.

Andere bijzondere activiteiten door het jaar heen:

 • Workshops groep 4-8 dans, drama, techniek, muziek, enz.
 • Project Kinderboekenweek
 • Activiteiten rond sinterklaas
 • Kerstfeest
 • Schoolbreed voorjaars-project
 • Paasfeest
 • Kunstactiviteiten via Kunstmenu
 • Gastlessen techniek en natuur
 • Excursies, zoals naar het Hoekschewaards Landschap en boerderijbezoeken
 • Sportdagen
 • Zomerfeest
 • Verjaardagen vieren
 • Musical groep 8

Alle genoemde activiteiten zijn officieel opgenomen in de jaarplanning / het activiteitenplan. Deelname is verplicht.

Ieder jaar draait er een naschools cursusprogramma op de Keuchenius, in samenwerking met CBS De Hoeksteen, de BSO van Kivido, Muziekschool Hoeksche Waard en De Bazuin. De afgelopen jaren zijn er onder andere gitaar-, piano-, en blokfluitworkshops geweest en workshops op het gebied van tekenen en schilderen, sport, theater en diplomazwemmen. Verder nemen kinderen van onze school deel aan onder anderen het schoolvoetbaltoernooi, het korfbaltoernooi, en de avondvierdaagse. Veel kinderen hebben enthousiast deelgenomen. Dit soort activiteiten vullen ons onderwijs aan en maken dat kinderen weer andere talenten goed kunnen ontplooien.

Deelname aan buitenschoolse activiteiten geschiedt onder verantwoordelijkheid van de ouders van de deelnemende kinderen en/of de faciliterende partnerorganisatie.