fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Godsdienstonderwijs

Onze school is een christelijke basisschool. We werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel. Deze identiteit is een deel van het fundament waarop ons onderwijs staat.

Vanuit dit vertrekpunt willen we goed onderwijs geven, een christelijke levenshouding en basiskennis overdragen en een veilige en vertrouwde leer- en leefomgeving onderhouden, waarin iedereen zichzelf mag zijn. In de klas besteden we daar als volgt aandacht aan:Elke schooldag begint en eindigt met een gebed of een lied. Elke week vertelt de leerkracht een aantal verhalen rond een bepaald thema. Deze verhalen gaan over de omgang van God met de mensen, maar ook over hoe we omgaan met elkaar. In de kring praten we over de onderwerpen uit de verhalen verder. De groepen leren bijpassende liederen. We gebruiken hierbij de methode ‘Kind op Maandag’.

  • In iedere groep beginnen en eindigen we de dag met gebed en/of het zingen van christelijke liederen.
  • Een aantal malen per week vertellen we een Bijbelverhaal. Elke week vertellen we een aantal Bijbelverhalen en andere verhalen rond een bepaald thema. We gebruiken hierbij de methode ‘Kind op Maandag’.  Deze verhalen gaan over de omgang van God met de mensen, maar ook over hoe we omgaan met elkaar. Over deze verhalen gaan we met de kinderen in gesprek. Aan Christelijke normen en waarden schenken we daarbij uitdrukkelijk aandacht. Hierbij valt te denken aan basisvertrouwen, samenwerking, echt of onecht, waar of onwaar, recht of onrecht, gerechtigheid en respect hebben voor elkaar.
  • We vieren (gezamenlijk) het kerstfeest en het paasfeest. In de groep komen ook de overige Christelijke feesten aan de orde.

Naast de Bijbelvertellingen wordt er aandacht besteed aan de zending. Elke week mogen de kinderen zendingsgeld meebrengen. De zendingscommissie stelt elk jaar een aantal goede doelen voor waaraan de opbrengst wordt besteed. Ook doen we mee aan incidentele acties, zoals de actie ‘Schoenmaatjes’ van Edukans.