fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
    CBS Keuchenius
    Welkom op de website van de Keuchenius!

Welkom op de website van de Keuchenius!

De basisschool bepaalt voor een behoorlijk deel het verloop van een mensenleven. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind(eren) heel wat uren toe aan de zorg van de juffen en meesters op de basisschool. Een basisschool kiest u dan ook met zorg.

De Keuchenius is een open christelijke school. Kinderen vanuit allerlei achtergronden vinden er een plaats.

Vanuit ons geloof in God en de Bijbel scheppen we de basis voor een veilige en vertrouwde leeromgeving, waarin iedereen zichzelf mag zijn. Een aantal kernwoorden uit deze basis zijn wederzijds respect, normen en waarden en een fijne omgang met elkaar.
Via deze link en alle andere pagina's onder 'Onze school' kunt u meer over onze visie en wat dat betekent voor de vormgeving van ons onderwijs, lezen.

Voor een informatief gesprek of voor het inschrijven van uw kind kunt u via deze link, of via 0186 618246, contact opnemen met de directeur. Voorafgaand aan de inschrijving vindt een gesprek en een rondleiding door de school plaats. We bespreken wat u van de school kunt verwachten en andersom.

Namens het team van CBS Keuchenius,

Marco de Jong, directeur
Anke Ende, adjunct-directeur

Onze teamleden

Nieuws van CBS Keuchenius

19
juli

Wat doet het team nu eigenlijk op een studiedag en na schooltijd?

Elke dinsdag- en donderdagmiddag heeft het team met elkaar een bordsessie. Bords...

19
juli

Nieuw lid MR stelt zich voor

Een nieuw lid van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad stelt zich voor:...

19
juli

Vakantietips - Zomervakantie vol activiteiten

Dat wordt genieten! De zomervakantie staat weer voor de deur. Wij nodigen alle k...

19
juli

Informatiebrief nieuw schooljaar, maar eerst... Vakantie!

De laatste schooldag is aangebroken! We kijken (op allebei de scholen in de Zoom...

Feitjes over de Keuchenius

Meer Feitjes

172

Leerlingen
21

Teamleden
8

Groepen

Agenda

Eerste schooldag

  • 02 september 2019

Luizencontrole

  • 03 september 2019

Studiedag

  • 16 september 2019