fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
    CBS Keuchenius
    Welkom op de website van de Keuchenius!

Welkom op de website van de Keuchenius!

De basisschool bepaalt voor een behoorlijk deel het verloop van een mensenleven. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind(eren) heel wat uren toe aan de zorg van de juffen en meesters op de basisschool. Een basisschool kiest u dan ook met zorg.

De Keuchenius is een open christelijke school. Kinderen vanuit allerlei achtergronden vinden er een plaats.

Vanuit ons geloof in God en de Bijbel scheppen we de basis voor een veilige en vertrouwde leeromgeving, waarin iedereen zichzelf mag zijn. Een aantal kernwoorden uit deze basis zijn wederzijds respect, normen en waarden en een fijne omgang met elkaar.
Via deze link en alle andere pagina's onder 'Onze school' kunt u meer over onze visie en wat dat betekent voor de vormgeving van ons onderwijs, lezen.

Voor een informatief gesprek of voor het inschrijven van uw kind kunt u via deze link, of via 0186 618246, contact opnemen met de directeur. Voorafgaand aan de inschrijving vindt een gesprek en een rondleiding door de school plaats. We bespreken wat u van de school kunt verwachten en andersom.

Namens het team van CBS Keuchenius,

Saskia Luijendijk, directeur

 

Werken op CBS Keuchenius?

Neem contact op met Saskia Luijendijk .

 

Onze teamleden

Nieuws van CBS Keuchenius

30
september

Kamp dag4

De laatste dag breekt aan. De stemmen van de kinderen ontbreken dit keer, alles...

29
september

Kamp dag3

Het is nog stil, de meeste kinderen slapen nog als de stilte wordt doorbroken do...

27
september

Kamp dag2

Rond 6.30u klinken de eerste voetstappen en stemmen van kinderen die wakker begi...

26
september

Kamp dag1

Met een heleboel lawaai en drukte druppelen de kinderen de klas binnen, de een w...

Feitjes over de Keuchenius

Meer Feitjes

172

Leerlingen
21

Teamleden
8

Groepen

Agenda