fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Image 11
november

Samenwerking tussen school en bibliotheek

Op woensdag 6 november hebben onze school en de Bibliotheek Hoeksche Waard een cheque ter grootte va...

Image 11
november

Pleegouders gezocht

Timon biedt jeugdhulp en jongvolwassenenzorg, gemotiveerd en geïnspireerd vanuit de christelijk...

Image 11
november

Juf Minke stelt zich voor

Na de herfstvakantie ben ik, als onderwijsassistent, gestart met het werken in groep 4. Een nieuwe u...

Image 11
november

Afvalredders aan de slag

Afgelopen week zijn de afvalredders met elkaar aan de slag gegaan. Jidde liet zien wat voor soort af...

Image 6
november

Energieke start van de stakingsdag

Samen met de kinderen deze dag op een speciale manier gestart. Zo konden we er met energie en motiva...

Image 1
november

Een afvalvrije school!

Vandaag kwamen de afvalredders uit groep 2 t/m 8 voor het eerst bij elkaar onder leiding van Profess...

Image 1
november

School op Seef

Afgelopen woensdag hebben we de eerste School op Seef dag gehouden voor de groepen 1 tot en met 6. S...

Image 31
oktober

We doen weer mee met EU-Schoolfruit!

Ook dit jaar hebben we ons weer aangemeld voor het project EU-Schoolfruit en we hebben bericht gekre...