fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Lezen

Lezen

In groep 3 leren de kinderen lezen met de nieuwste versie van de methode ‘Veilig Leren Lezen (KIM-versie)’. De nadruk ligt in deze groep op het technisch correct leren lezen van teksten. Vanaf groep 4 komt de nadruk steeds meer te liggen op het begrijpend lezen en later ook op het studerend lezen. De methode ‘Nieuwsbegrip XL’ vormt hierbij een uitstekend handvat. Deze methode kenmerkt zich door actualiteit: leerlingen passen begrijpend leesstrategieën toe op actuele onderwerpen. Deze manier van werken spreekt aan.

Uiteraard vinden we leesplezier ook belangrijk. Het lezen uit de schoolbibliotheek, bibliotheekbezoek en het voorlezen door de leerkracht dragen ook bij aan het stimuleren van lezen. We doen ieder jaar ook mee met de Kinderboekenweek.

Naast het lezen in de groep wordt er elke week groepsdoorbrekend gelezen, waarbij lezers uit de hogere groepen de jonge lezers coachen.  Zo leren alle kinderen snel en goed lezen.