fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Melden afwezigheid & wijzigen gegevens

Indien uw kind door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden de school niet kan bezoeken, verzoeken wij u dit telefonisch door te geven, het liefst uiterlijk een kwartier voor schooltijd. 

Wijzigen adresgegevens
U kunt een wijziging in uw telefoonnummer, extra nummers of e-mailadres aan ons doorgeven via het ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem Parnassys.

Aan- en afmelden overblijf
U kunt uw kind, zoals beschreven in het TSO-protocol, aan- of afmelden bij Kim Gout 06-27040255 tussen 07.45 – 08.15 uur.