fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

De intern begeleider

Wilma de Priëlle, onze intern begeleider (ib‘er), volgt de ontwikkeling van alle leerlingen. Zij coördineert de basis- en extra ondersteuning voor alle leerlingen die deze ondersteuning nodig hebben vanwege leer- en/of gedragsproblemen.
Een intern begeleider ondersteunt collega’s met adviezen, neemt individuele toetsen bij de kinderen af en voert (zorg)gesprekken met ouders, leerlingen en leerkrachten.  Als de extra ondersteuning in de eigen groep er niet voor kan zorgen dat de leerling op het niveau van de groep mee kan blijven draaien, bespreken de leerkracht en de ib‘er de ontwikkeling van deze leerling.